Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Brutally honest

dinsdag 14 april 2015
Eelco van der Enden - Blog

Een tijdje terug was ik spreker op een conferentie in Parijs. De conferentie was georganiseerd ten behoeve van vastgoedfondsen. Het onderwerp waar ik over mocht spreken was compliance. Compliance in brede zin en fiscale in het bijzonder. Na enige waarnemingen te hebben gedeeld die het algemene toezichtlandschap raken, daalden we af naar de rol van de verantwoordelijke operationele managers in het compliance-proces. Zonder aanzien des persoons was iedereen van mening dat de wereld de afgelopen jaren enorm was veranderd en dat met name media-aandacht de belangrijkste drijfveer was voor de toegenomen aandacht voor compliance. Transparantie en publieke verantwoording, voorheen relatief onbekende begrippen, nopen tot een herbronning van beleid en het aanpassen van werkprocessen.
Aangezien tegenwoordig alles altijd ‘praktisch’ moet zijn, moest ik van de organisatie ook met ‘praktische tips’ komen hoe met deze veranderingen om te gaan. Enfin, ik kwam met (in mijn ogen) 10 praktische tips waarvan de laatste was:

Be honest with yourself.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria