Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Btw-voorzieningen in jaarrekeningen

donderdag 24 september 2015
Guido Lubbers, Sjef de Wit - Hoofdartikel

Voor de btw bestaat er een grote ongelijkheid in regelgeving bij het opnemen van jaarrekeningvoorzieningen ten opzichte van de vennootschapsbelasting (Vpb-)voorzieningen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de wijze waarop een accountant de btw en Vpb c.q. aangifte en aanslagbelastingen benadert. Ondanks diverse nieuwe regelgeving ziet het er niet naar uit dat deze regulering zal bewerkstelligen dat de btw en Vpb op gelijke wijze voor het bepalen van een voorziening worden behandeld. Er zit nu eenmaal een te groot fundamenteel verschil tussen de btw en Vpb. Wel zal de btw belangrijker gaan worden voor de accountant, onder andere door trends zoals Base Erosion & Profit Shifting (hierna: BEPS1) en de verschuiving van het belasten van arbeid naar consumptie.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria