Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Commodityhandel: IFRS en btw

woensdag 9 maart 2016
Rogier Vanhorick , Edwin van Loon - Hoofdartikel

Nadat deze bijdrage is gelezen zal de lezer een goed beeld hebben van de complexiteit van het beheersen van vraagstukken ter zake de verschillen tussen de basis IFRS-reportingbeginselen van de verantwoording van financiële
instrumenten voor commodity’s (1), de verschillende btw-verantwoording(en) van commoditytransacties (2) en tot slot het vraagstuk rondom de aansluiting tussen deze geheel verschillende typen administraties (3). We bieden lezers ten slotte stof tot nadenken waar het gaat om de potentieel zeer omvangrijke financiële impact van dit type activiteiten voor financiële instellingen.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria