Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Constructieve dialoog

maandag 12 september 2016
Eelco van der Enden - Opinie

Onlangs publiceerde de Federation of European Accountants (FEA) een voorstel voor een Public Country by Country Reporting (PCbCR)-format.1  Het doel van de publicatie was om te komen tot een publieke dialoog over de wenselijkheid van meer fiscale transparantie en de wijze waarop dit ten behoeve van ‘multi-stakeholders’ het beste vormgegeven zou kunnen worden. De reden voor dit initiatief lag erin dat de FEA zich zorgen maakt over het feit dat er nogal wat discussie is ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Public Country by Country Reporting. Zoals bekend heeft de OECD met betrekking tot BEPS 132 een format ontwikkeld voor Country by Country Reporting (CbCR), maar die is bedoeld voor belastingdiensten. De Europese Commissie kwam vervolgens met een format voor publieke CbCR die grotendeel gebaseerd is op het OECD-voorstel voor BEPS 13.3 Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met eigenlijke en oneigenlijke argumenten of er überhaupt wel PCbCR moet komen4 5 en ondertussen ontwikkelen verschillende landen eigen CbCR- en PCbCR-formats. En we kennen ondertussen ook al wat varianten voor publieke rapportage, namelijk voor ‘extractive industries’ en banken. Vanuit al deze ontwikkelingen leek het de Working Party Taxation van de FEA, waarvan ik sinds een tijdje voorzitter mag zijn, zinvol om te kijken of we niet zouden kunnen discussiëren over een voor alle partijen acceptabele standaard voor PCbCR. Dit om een woud aan regelgeving en onvergelijkbaarheid te voorkomen. Daar schiet toch niemand wat mee op. Bovendien verhoogt dat de kosten alleen maar.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria