Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De Belastingdienst voert een geïntegreerde steekproef uit. Denk aan uw bewijspositie!

dinsdag 16 september 2014
Willem Veldhuizen - Opinie

Bij de evaluatie van de bevindingen van een eurosteekproef speelt de bewijslastverdeling een belangrijke rol. De Belastingdienst geeft in haar controleaanpak (CAB1) aan niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Dit betekent dat men bij de opzet van de eurosteekproef als uitgangspunt heeft dat in de steekproef geen enkele fout wordt toegestaan; met andere woorden er is sprake van een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige verklaart zijn aangifte stellig en zonder voorbehoud in te dienen. Getoetst wordt of er sprake is van een aanvaardbare aangifte. Het gevolg van deze controleaanpak kan zijn dat de Belastingdienst ook een correctie toepast wanneer men een geringe fout ontdekt. De Belastingdienst corrigeert dan volgens de formule: gevonden foutfractie * interval. Het interval wordt door de Belastingdienst ruwweg op 1/3e van de materialiteit bepaald.2 De materialiteit is afhankelijk van de omvang van uw onderneming of de grootte van het te onderzoeken object en bedraagt maximaal € 3.000.000 (bron: CAB).

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria