Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De impact van de pakkans

Enige kanttekeningen bij de betekenis van extern toezicht

dinsdag 16 september 2014
Jan van Trigt - Hoofdartikel

Een audit op de jaarrekening omvat onder meer onzekere belastingposities. Uit analyses van in de VS gepubliceerde jaarrekeningen blijkt dat onzekere belastingposities een belangrijke oorzaak van onjuiste jaarrekeningen zijn. Onder IFRS is de berekening van de onzekere belastingposities van niet-winstbelastingen mede afhankelijk van de inschatting van de kennis van de fiscus omtrent de feiten en omstandigheden. Bij een lage pakkans door de fiscus zal toezicht van de auditor op loonheffingen en omzetbelasting weinig veeleisend zijn. US GAAP is daarin aanmerkelijk strenger. In de VS heeft de IRS wezenlijk meer inzicht in onzekere belastingposities dan we in Nederland onder het fair play-beginsel gewend zijn.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria