Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De invloed van automatisering op btw-controles

donderdag 24 september 2015
Edwin van Loon, Richard Cornelisse - Opinie

De Nederlandse Belastingdienst heeft aangekondigd dat 5.000 van de 30.000 medewerkers hun huidige baan verliezen. Routinematige en arbeidsintensieve administratieve processen worden in steeds hogere mate geautomatiseerd. Daarnaast bieden ontwikkelingen op het gebied van de inzet van moderne datamining- en data-analysetechnieken in de toezichts- en handhavingssfeer nieuwe mogelijkheden voor de Dienst, waardoor het profiel van de medewerkers verandert.
Deze hiervoor in het kort geschetste ontwikkelingen leiden tot een nieuwe manier van werken die zou moeten leiden tot een forse reductie van de inzet van administratief opgeleid personeel en de aankondiging dat er 1.500 nieuwe medewerkers zullen worden gezocht met een aangepast ‘IT’-profiel.
De ambities zijn duidelijk: IT lijkt een deel van de arbeidsintensieve werkzaamheden van de belastingcontroleur over te nemen. Door bijvoorbeeld het koppelen van informatiebronnen kunnen belastingcontroles efficiënter worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is bij sommigen de wel bekende aansluiting van zogeheten ‘kilometeradministraties’ met informatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau rondom snelheidsovertredingen.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria