Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De invloed van het fiscale beleid?

dinsdag 16 september 2014
Ronald Russo - Column

Aangewakkerd door het marketmakerarrest, spookt de vraag door mijn hoofd of, en zo ja, in hoeverre een belastingplichtige fiscaal mag afwijken van beleid dat hij voor de commerciële jaarrekening heeft vastgesteld. Als een belastingplichtige als commercieel beleid heeft op een effectenpositie geen risico te willen lopen, daartoe alle benodigde acties onderneemt en het ook als zodanig in de commerciële jaarrekening verwerkt, mag hij daarvan dan fiscaal afwijken? In het algemeen mag dat: er is geen formele koppeling tussen de commerciële en fiscale winst in Nederland. Maar hoe is in een dergelijk geval het fiscale beleid geformuleerd?

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria