Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De meetbare indirect taxfunctie

Hoe omzetbelasting bijdraagt aan het resultaat ‘boven de lijn’ en waarom tax assurance providers ook moeten kunnen rekenen

donderdag 6 maart 2014
Edwin van Loon - Opinie

De laatste jaren verbaas ik mij telkens weer over het grote belang dat er wordt gehecht aan ‘zachte’, niet of nauwelijks objectiveerbare of kwantificeerbare doelstellingen die worden gebezigd door beoordelaars van de fiscale functie binnen ondernemingen.
Ik heb kunnen constateren dat deze beoordelaars veelal werkzaam zijn of waren als medewerker van de Belastingdienst, belastingadviseur of tax assurance provider en in hoge mate een voornamelijk juridische achtergrond hebben.
De vraag die daarbij opkomt is in hoeverre deze beoordelaars zich bedienen van de juiste meetinstrumenten. Ik bied alternatieve denkrichtingen en methodes aan die tot een eenvoudig te realiseren verbetering kunnen bijdragen van het instrumentarium van zowel de taxfunctie als haar beoordelaars. Vanzelfsprekend streef ik ernaar om een beter inzicht te verkrijgen of te verschaffen in de prestaties van de taxfunctie en het belang daarbij van indirect tax.

.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria