Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De verborgen waarde van de omzetbelasting (2)

donderdag 16 maart 2017
John Sloot, Alex Wijnen, Edwin van Loon - Hoofdartikel

In een serie artikelen zetten de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen inschatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In de vorige editie hebben de auteurs de grondslag gelegd voor een beter begrip omtrent de waarde van btw voor elke onderneming. In deze editie wordt dieper ingegaan op enkele deelonderwerpen die in de praktijk vaak aanleiding geven tot verschillende interpretaties omtrent de juiste btw-behandeling en regelmatig leiden tot het missen van kansen op het gebied van btw-optimalisatie.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria