Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vanuit een beheersingsbenadering

maandag 12 september 2016
Elmer van Lienen, Marieke Louwen - Hoofdartikel

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) heeft per 1 mei 2016 de verklaring arbeidsrelaties, die opdrachtgevers vrijwaring kon verschaffen omtrent de inhoudingsplicht voor de loonheffingen bij het inhuren van zelf-standigen zonder personeel (hierna: zzp’ers), vervangen.
Veel organisaties realiseren zich dat zij zich moeten voorbereiden op de Wet DBA. Nog te vaak hebben organisaties hierbij echter geen aandacht voor de processen en risicobeheersing op lange termijn. Ons advies is om hier wel bij stil te staan en de processen onderdeel te laten uitmaken van het loonheffingen control framework (hierna: LCF), waardoor de organisatie de stap naar horizontaal toezicht kan maken.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria