Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Discussie over toegevoegde waarde horizontaal toezicht grote ondernemingen beslecht?

donderdag 5 oktober 2017
Lisette van der Hel-van Dijk - Algemeen

Al sinds de invoering in 2005 is er discussie over de toegevoegde waarde van het zogenoemde horizontaal toezicht van de Belastingdienst. Eind 2011 heeft een externe commissie – de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de commissie-Stevens) – onderzoek gedaan naar onder andere de effectiviteit en efficiency van het horizontaal toezicht. Dit onderzoek leidde in 2012 tot de conclusie dat de Belastingdienst onvoldoende informatie tot zijn beschikking had om de effectiviteit en efficiency van horizontaal toezicht te meten.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria