Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Een nieuwe stap in kwaliteit fiscale praktijk en horizontaal toezicht

maandag 12 september 2016
Jan Zweekhorst - Algemeen

De afgelopen jaren leek het erop dat het horizontaal toezicht een langzame dood zou sterven. Met name het fiscaal dienstverlenersconvenant leek stil te staan. Er werden nauwelijks nieuwe convenanten afgesloten en binnen de bestaande convenanten werden nauwelijks aansluitovereenkomsten gesloten. Veel fiscaal dienstverleners, veelal accountants/advieskantoren vroegen zich af of ze het convenant niet moesten opgeven en andere twijfelden aan het afsluiten ervan. De negatieve geluiden kregen na het rapport van de commissie-Stevens de overhand, leek het. De Belastingdienst was echter met een reorganisatie bezig en kon daardoor niet adequaat reageren op de geluiden die ook binnen de Belastingdienst toenamen. In het najaar van 2015 werd in het overlegorgaan voor horizontaal toezicht een nieuwe lijn uitgezet.1 Zo werd er een nieuwe leidraad aangekondigd en werd in het platform horizontaal toezicht, inmiddels een formele subcommissie onder het al jaren bestaande Becon-overleg, gewerkt aan een shortlist met knelpunten dan wel aandachtspunten.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria