Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Eisen stellen aan tax assurance providers

woensdag 9 maart 2016
Marcel Pheijffer - Hoofdartikel

‘Vertrouwen’ en ‘tax assurance providers’ – zoals de belastingadviseur en de accountant – zijn belangrijke componenten in het horizontaal toezicht. Indien we de begrippen met elkaar verbinden, doemt al snel de vraag op: is de tax assurance provider te vertrouwen? We kunnen bij het beantwoorden van die vraag niet voorbijgaan aan de kritiek die er op beide beroepsgroepen – met name de laatste jaren – wordt geuit. Daarbij ligt het accent ten aanzien van de belastingadviseurs met name op vraagstukken die aan hun beroepsethiek raken. Bij de accountants ligt het accent zowel op de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden als op de beroepsethiek. Kernvraag is of vorenbedoelde kritiek consequenties zou moeten hebben voor de eisen die de Belastingdienst aan tax assurance providers dient te stellen.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria