Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Fiscaalrechtelijke incorporatie van aanvullende Nederlandse documentatieverplichtingen voor verrekenprijzen

Actie vereist van Nederlandse groepsentiteiten deel uitmakend van een multinationale groep van verbonden ondernemingen inzake het opstellen van groepsdossier, lokaal dossier en landenrapport

maandag 12 september 2016
Clive Jie-a-Joen, Bert Middelkoop - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft vanuit een internationaal en nationaal perspectief de aanleiding tot de wettelijke incorporatie in 2016 van de aanvullende Nederlandse verrekenprijsdocumentatieverplichtingen. Ook gaat het artikel in op de Nederlandse entiteiten van een multinationale onderneming (MNO) die kwalificeren voor het opstellen van deze aanvullende verreken-prijsdocumentatie, op de inhoud van de aanvullende documentatie, het moment waarop de documentatie gereed dient te zijn en de mogelijke gevolgen voor kwalificerende entiteiten ten aanzien van deze aanvullende verrekenprijsdocumenta-tieverplichtingen.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria