Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Fiscale gedragscodes: een nieuwe realiteit

donderdag 16 maart 2017
Eelco van der Enden, Manon van Aalst - Hoofdartikel

Door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor fiscaliteit is men het belastingbeleid van ondernemingen gaan zien als onderdeel van de ‘corporate governance’ (behoorlijk bestuur) van ondernemingen. Recente ontwikkelingen laten zien dat good tax goverance en tax codes of conduct steeds worden ingezet door ngo’s en overheden om fiscaal gedrag van ondernemingen te sturen. In dit artikel wordt een aantal voorbeelden besproken. De auteurs stellen kanttekeningen bij ‘soft law’-concepten die de effectieve werking hebben van een formele wet.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria