Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Fiscale rechtsbescherming, een onrustig bezit

donderdag 16 maart 2017
Dick Barmentlo - Column

Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd in de pers aandacht wordt gevraagd voor het belang van fiscale rechtsbescherming. Die vraag komt niet alleen van de zijde van vertegenwoordigers van belastingplichtigen, maar ook uit de wetenschap. Het begon met een vlammend betoog van prof. Stevens in Het Financieele Dagblad eind november vorig jaar. Stevens’ centrale punt is het dilemma in de rechtsstaat: de overheid moet rechtshandhaving garanderen maar dat staat op gespannen voet met rechtsbescherming. De aanleiding voor deze cri de coeur van Stevens waren de internationale ontwikkelingen op het gebied van BEPS en het aannemen van de ‘anti-BEPS-richtlijn’.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria