Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Handhaving voorbij compliance

Passief en actief, repressief en faciliterend interveniëren

donderdag 5 oktober 2017
Adriaan Denkers - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft een handhavingsschema. Het schema omvat, naast interventies gericht op repressie en op compliance, ook interventies die gericht zijn op het faciliteren van het gewenste gedrag. Het schema deelt interventies daarnaast ook in naar de intensiteit van de interventies; van de weinig ingrijpende passieve interventies, tot de actieve interventies met een zeer grote impact. Het artikel besluit met mogelijke toepassingen van dit schema in de praktijk van de handhaving.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria