Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Het verdelen van verantwoordelijkheid tussen tax en business

donderdag 5 oktober 2017
Jordy de Haan - Hoofdartikel

Elke onderneming wil haar strategische doelstellingen behalen en zijn corporate governance-structuur op een optimale manier inrichten. Een belangrijk aspect hierin is om compliant te zijn aan de wet- en regelgeving op het gebied van de fiscaliteit. Hierbij kan de onderneming gebruikmaken van een zogenaamde Internal Control Framework van COSO, waarin interne risicobeheersingsmaatregelen (i.e., key controls) worden gemonitord. Om de effectiviteit en efficiƫntie te waarborgen dient de onderneming drie verdedigingslinies vorm te geven. Elke verdedigingslinie heeft haar eigen verantwoordelijkheden en specifieke functie- en takenpakket, die op een evenwichtige wijze binnen de onderneming zijn verspreid. De Belastingdienst kan op zijn beurt een bijdrage leveren door middel van het toepassen van coƶperatieve compliance. In deze bijdrage probeer ik een raamwerk te schetsen waarin de verdeling van ownership en verantwoordelijkheden tussen tax en de business dient plaats te vinden.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria