Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Invloed van de ‘Europese’ vennootschapsbelasting op de tax assurance van grote ondernemingen

donderdag 16 maart 2017
Lisette van der Hel-van Dijk, Bas Herrijgers - Hoofdartikel

In oktober 2016 heeft de Europese Commissie (EC) nieuwe Richtlijnvoorstellen gelanceerd die moeten leiden tot een gemeenschappelijk vennootschapsbelastingsysteem binnen de Europese Unie (EU), genaamd de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Volgens de EC zal de invoering moeten leiden tot het terugdringen van belastingontwijking binnen de EU. De CCCTB zal bovendien leiden tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven en – vanuit fiscaal oogpunt – tot een betere werking van de interne markt. In deze bijdrage staat de mogelijke impact van de invoering van de CCCTB-voorstellen op ondernemingen en belastingautoriteiten, vanuit het perspectief van tax assurance, centraal. De invoering van de CCCTB lijkt forse gevolgen te hebben voor de tax functie van internationaal opererende onderne-mingen en voor de uitvoeringspraktijk van belastingdiensten. Of de compliancekosten van ondernemingen met de invoe-ring van de CCCTB daadwerkelijk zullen dalen is de vraag. De overgang naar de CCCTB (eenmalig) en mogelijke im-plementatieverschillen tussen lidstaten (structureel) zullen immers kosten met zich mee brengen. We concluderen dat de werkzaamheden van de tax functie zullen veranderen door het wegvallen van transfer pricingproblematiek binnen de EU. We concluderen ook dat de invulling van het fiscale toezicht nauwelijks aandacht heeft gekregen in de Richtlijn-voorstellen en dat er nog een lange weg te gaan is voor er sprake is van één Europese controle vennootschapsbelasting.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria