Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Joint audits: 
kans of bedreiging?

woensdag 9 maart 2016
Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

In de afgelopen jaren hebben internationale organisaties de nodige maatregelen gepresenteerd om een fundamentele verandering in het wereldwijde belastingklimaat te bewerkstelligen. Deze maatregelen zijn geënt op meer transparantie en meer samenwerking tussen belastingdiensten. Agressieve fiscale planning, schadelijke fiscale regelingen en belastingfraude gedijen immers vooral in een complexe omgeving waarin geen samenwerking plaatsvindt. Onderdeel van die maatregelen zijn de zogenoemde joint audits of gezamenlijke belastingcontroles, die een stap verder gaan dan de bestaande vormen van samenwerking tussen belastingdiensten. In deze bijdrage geef ik inzicht in de ontwikkeling van joint audits en bespreek ik de bestaande vraagstukken. Ik constateer dat landen weliswaar weinig vooruitgang lijken te boeken in het uitvoeren van joint audits, maar dat een dergelijk instrument in een open en coöperatief belastingklimaat onmisbaar is voor de ontwikkeling van het internationale fiscale toezicht.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria