Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Meer ‘guidance’ tax control frameworks: lang verwacht, niet gekregen…

maandag 12 september 2016
Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft in mei 2016 het langverwachte rapport Buil-ding Better Tax Control Frameworks het licht doen zien.1 In het fiscale toezicht – en met name in zogenoemde co-operative compliance strategieën – is een Tax Control Framework (TCF) een onmisbaar element voor bedrijven om o.a. invulling te geven aan transparantie. Evaluaties laten zien dat zowel in Nederland als in het buitenland hierover on-duidelijkheid bestaat en er meer behoefte is aan ‘guidance’. In deze bijdrage geef ik een samenvatting van de OESO guidance en plaats die in het perspectief van recente ontwikkelingen. Ik concludeer dat er lang naar deze guidance is uitgekeken, maar dat die helaas niet tegemoet komt aan de verwachtingen. Gezien de aandacht die de compliance van grote ondernemingen in het huidige tijdsgewricht krijgt en het adagium van ‘transparantie’ dat daarmee verbonden is, lijkt echte samenwerking tussen belastingdiensten nog ver weg.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria