Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

‘Much data’ en de kortste weg naar ‘assurance’

dinsdag 16 september 2014
Kees Buitenhuis - Hoofdartikel

Data-analyse en statistische steekproeven zijn niet ‘méér van hetzelfde’.1 Integendeel, beide technieken zijn totaal verschillend van aard. Data-analyse gebruikt u om inconsistenties op te sporen en fouten te herstellen, terwijl u de steekproef inzet om een populatie zo snel mogelijk goed te keuren.De keuze welke techniek u gebruikt hangt dan ook af van het onderzoeksdoel dat u voor ogen hebt. Als u een ‘assurance-opdracht’ uitvoert die betrekking heeft op ‘much data’, een omvangrijke dataset, vindt u de kortste weg daarnaar door gebruik te maken van de steekproef. Indien gunstige uitkomsten uit reeds uitgevoerde data-analyses voorhanden zijn, kan dat de weg nog verder verkorten.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria