Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

‘Much data’ en de kortste weg naar ‘assurance’

dinsdag 16 september 2014
Kees Buitenhuis - Hoofdartikel

Data-analyse en statistische steekproeven zijn niet ‘méér van hetzelfde’.1 Integendeel, beide technieken zijn totaal verschillend van aard. Data-analyse gebruikt u om inconsistenties op te sporen en fouten te herstellen, terwijl u de steekproef inzet om een populatie zo snel mogelijk goed te keuren.De keuze welke techniek u gebruikt hangt dan ook af van het onderzoeksdoel dat u voor ogen hebt. Als u een ‘assurance-opdracht’ uitvoert die betrekking heeft op ‘much data’, een omvangrijke dataset, vindt u de kortste weg daarnaar door gebruik te maken van de steekproef. Indien gunstige uitkomsten uit reeds uitgevoerde data-analyses voorhanden zijn, kan dat de weg nog verder verkorten.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria