Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Nederlandse financiële instellingen en fiscale transparantie

‘We’re not in Kansas anymore’

dinsdag 14 april 2015
Silvain Niekel - Hoofdartikel

De afgelopen jaren is de roep om meer transparantie over het fiscale gedrag van ondernemingen steeds luider geworden. Financiële instellingen nemen in deze maatschappelijke discussie een bijzondere positie in. Zij worden tegenwoordig niet alleen met betrekking tot hun eigen fiscale beleid onder het vergrootglas gelegd, maar ook wordt van hen in toenemende mate verwacht dat zij het fiscale gedrag van hun klanten in de gaten houden en bij de selectie van hun beleggingen reke-ning houden met het fiscale profiel van de desbetreffende onderneming.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria