Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Positieve voorinformatie

dinsdag 16 september 2014
Robbert Hoyng, Paul van Batenburg, Marvin de Ridder - Hoofdartikel

Positieve voorinformatie leidt tot reductie van de steekproef van de Belastingdienst. Hoe kan deze reductie eigenlijk worden uitgerekend? Er is geen normering voor opzet, bestaan en werking van een Tax Control Framework, dus hoe kan de juiste mate van reductie worden vastgesteld? De percentages van 75, 87,5 en 100 zoals opgenomen in de CAB, zijn prima hanteerbaar, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Wij stellen vast dat er geen theorie is waar deze percentages uit volgen. Tevens stellen wij vast dat – als gevolg van het ontbreken van een normenkader – er geen eenduidige toepassing is van de reductietabel in de praktijk en doen daarom voorstellen voor verbetering. In dit derde artikel van vier geven wij een normenkader en bespreken wij de mogelijkheid tot validatie van de toegepaste reductie.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria