Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Steekproefcontrole door en voor de fiscus

donderdag 6 maart 2014
Robbert Hoyng, Paul van Batenburg - Hoofdartikel

In deze bijdrage laten wij zien welke formules er zitten achter de opzet en evaluatie van steekproeven in de fiscale controle. Hiermee kan belastingplichtige nagaan hoe de Belastingdienst bij VT steekproeven hanteert, maar ook zelf steekproeven opzetten die voldoen aan de eisen die de Belastingdienst in het kader van HT aan steekproeven stelt. Daarbij is het belangrijk dat belastingplichtige zijn voorkennis over de kwaliteit van de te controleren massa formuleert op een manier die transparant en navolgbaar is. Ongunstige voorkennis zou moeten leiden tot grotere steekproeven dan de standaard opzet van de Belastingdienst. Voordeel daarvan is dat belastingplichtige meer kennis opdoet van de kwaliteit van zijn TCF en dat met die steekproeven zelfs bij enkele fouten nog kan worden goedgekeurd. Gunstige voorkennis, mits geborgd door transparant geformuleerde aannames, kan leiden tot kleinere steekproeven zodat het TCF op een efficiƫnte manier bijdraagt aan de objectieve constatering dat belastingplichtige in control is.

.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria