Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Wij zijn geweldig!

dinsdag 14 april 2015
Eelco van der Enden - Blog

Belastingdiensten uit 22 EU-landen sluiten rulings. Toch worden Luxemburg en Nederland nu geviseerd. Er is geen westers land dat niet een vorm van een patent-box kent. Toch lijkt het er hier ook op dat met name Nederland onder vuur ligt. Een aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn vonden wij niet nodig. Het Europees Parlement beschikte onlangs echter anders. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een georkestreerde Holland-‘bashing’. De motieven laten zich raden. Oprechte verontwaardiging of politiek opportunisme.
Hoe moet je dit diplomatiek nou pareren? Ongetwijfeld heeft men bij Financiën een afgewogen communicatiestrategie afge-sproken die ons van een dreigend fiscaal isolement zal bevrijden. Zeker binnen de coalitie. Verwarrend zijn de Nederlandse standpunten binnen het Europees Parlement wel. Paul Tang van de PvdA en Socials & Democrats-fractie in het Europees Parlement laat weten dat hij het huidige Nederlandse internationale fiscale beleid feitelijk niets vindt. Het VVD-smaldeel in datzelfde Europees Parlement is stil. Meneer Verhofstadt, voorzitter van de ALDE-fractie eist met steun van D66-Europarlementariërs een nader onderzoek naar deze onzalige ruling-praktijken. Praktijken waar hij mede verantwoordelijk voor was toen hij premier van België was overigens. Voor alle duidelijkheid, VVD en D66 maken deel uit van de ALDE-fractie.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria