Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Busy season

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 17 december 2015 Dit artikel delen

Zoals Bokbier hoort bij herfst, rookworst bij erwtensoep, Donald bij Trump, fictief rendement bij 5,5%, zo hoort audit of tax bij ‘busy season’. Het ‘audit seizoen’ is weer begonnen! En wat zou tax assurance zijn zonder audit of tax. Het leuke van het busy season is, dat bepaalde discussies al jaren een wederkerend thema zijn. Dit jaar zijn er echter ook novelties.

Eerst enkele ‘evergreens’:

‘Btw is ook belangrijk hoor!’

Arme btw’ers. Ze willen ook mee doen en proberen ieder jaar weer zich een stukje van het audit budget toe te eigenen. Maar btw is een ‘non-tax’, een ‘overlopende post’. Wanneer krijgen ze dat nou eens door?

‘Wordt er wel gekeken naar de loonheffingen en de premies?’

Loonheffingen en premies zijn zo mogelijk nog irrelevanter dan btw. Dubbeltjeswerk. ‘Ja, maar heel veel dubbeltjes kan aardig oplopen hoor!’, pogen mijn LH-collega’s nog in te brengen. Vaak wordt er dan nog gedreigd met mogelijke boetes en heffingsrente. Jammer jongens, volgend jaar gewoon nog eens proberen.

Waaaaaaaaaat!!! 180 uur van het TP-team!!!’

Geregeld gaan mijn audit collega’s door het dak als ze de absurde aantallen uren zien die onze transfer pricing collega’s menen te moeten spenderen aan het beoordelen van de TP-posities. En tegen een tarief waar een accountant wit van weg trekt. Omgerekend kost de aangifte vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid minder dan de beoordeling van de TP-positie in de jaarrekening. En dat terwijl alles toch gewoon wordt weggeconsolideerd op groepsniveau. De kans dat iemand er iets van ziet is toch bijna 0%. Waarom moet dat zo veel tijd kosten?

Waarom sluit de rondrekening niet?’

Het tax departement wordt vaak niet geïnformeerd over ‘late adjustments’ (adjes). Men is niet op de hoogte van het bestaan ervan. Dat komt omdat tax managers zichzelf buiten busy season in een soort vaktechnische comateuze slaap houden. Ergens aan het einde van de gang hoor je soms: ‘Heeft iemand mijn VakstudieNieuws gezien? Verder blijft het er akelig stil.

Dat is ge-ruled’.

Daar hoeven we niet naar te kijken. Daarover is een ruling afgesloten met de fiscus… quod non.

Maar dit jaar is bijzonder door enkele novelties die het rumoerige fiscale jaar 2015 met zich heeft meegebracht. Staatssteun en Codes of Conduct. Na Starbucks zijn rulings niet meer vanzelfsprekend een exoneratie voor financiële (fiscale?) risico’s. Zou er in voorkomende gevallen sprake zijn van oneigenlijke staatssteun? Zo ja, tot welk bedrag? Zo nee, waarom niet? Als er geen sprake is van staatssteun, moet ik hierover dan iets opnemen in de risicoparagraaf van het jaarverslag? Ik denk niet dat het feit dat het onder de hamer ligt bij het Europees Hof voldoende is om hier helemaal niets over te melden. Wie is degene die dit moet gaan beoordelen? Accountant, fiscalist, subsidie-expert, mededingingspecialist?

Codes of Conduct zijn een relatief nieuw fenomeen die wij steeds vaker tegenkomen. Bedrijven ondertekenen een code, waarbij men verklaart zich aan bepaalde spelregels te houden als het gaat over het fiscale beleid. Engeland kent bijvoorbeeld een vrij uitgebreide Code of Conduct, die overigens verplicht is voor banken en vrijwillig voor bedrijven met een met een omzet van meer dan GBP 200 miljoen. Wie controleert of men zich daar aan heeft gehouden: de externe accountant? Als blijkt dat je bijvoorbeeld de ‘spirit of the law’ niet eerbiedigt of je Information Technology General Controls for Tax niet bestaan, onthoudt de accountant je dan je ISAE 34.02 ‘in control’ verklaring?

We zullen het de komende maanden en jaren zeker nog gaan zien. Iedereen in ieder geval prettige feestdagen en een gezegend en gezond nieuw jaar toegewenst!

PS Zit er eigenlijk btw op staatssteun?

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria