Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

De 'randen van de nacht'

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 1 oktober 2014 Dit artikel delen

Vraag 3
Aan welke eisen moet een boekenonderzoek voldoen om zo te mogen worden genoemd? Is bij alle boekenonderzoeken aan deze eisen voldaan?

Antwoord op vraag 3
De Belastingdienst gebruikt als definitie van boekenonderzoeken: alle contacten met belastingplichtigen waarbij de administratie wordt getoetst aan werkelijkheid of norm. Het moet hierbij gaan om een boekenonderzoek op het adres van de ondernemer of zijn vertegenwoordiger (het zogenoemde ‘toezicht buiten’).

Aldus het antwoord van de Belastingdienst op 1 van de vragen van SP-Kamerlid Bashir naar aanleiding van de veelbesproken uitzending van Zembla over  vermeend gemanipuleer met verantwoordingsrapportages aan de Kamer.

Nu is het buitengewoon lastig voor een organisatie, dus ook de Belastingdienst,  om zich te verweren tegen anonieme, niet empirisch onderbouwde aantijgingen.  Ik ga mij daar dan ook zeker niet aan wagen.  Wat ik wel ga proberen is te kijken of ik meneer Bashir  kan uitleggen wat ik denk dat er wordt bedoeld.

De Belastingdienst heeft het over het toetsen van de administratie, waarmee,  naar  ik aanneem, de administratie in de zin van art. 52 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen wordt bedoeld.  Zoals bekend is het begrip administratie volgens de Belastingdienst een subjectieve dynamische open standaard. Deze nu wordt getoetst aan de werkelijkheid. Daarmee moet bedoeld zijn dat de informatie in de administratie niet verzonnen is maar klopt met de economische realiteit. Volgens mij is de staatsecretaris vergeten  ‘de  informatie in’  tussen  ‘waarbij’  en ‘de administratie’  in te voegen.

Daarnaast kan deze administratie dus ook getoetst worden aan ‘een’  (of ‘de’?)  norm. Aangezien het begrip administratie dus open is, is er geen norm en kan die ook niet getoetst worden. Het kan dan ook niet anders zijn dat de Belastingdienst hier niet de administratie  zelf bedoelt maar de belastingwet. Dat is immers een norm die wel toetsbaar is.
Het zou dus moeten gaan om de in de administratie verankerde informatie die getoetst wordt aan werkelijkheid en de fiscaal wettelijke normen (fiscale verwerking dus).  Mocht de administratie wel onderdeel van onderzoek zijn en daar een ‘normatief kader’ voor bestaan dan is de Belastingdienst ‘om’.

Ik kreeg toen ik de definitie las een ‘Aha-Erlebnis’. Overigens volstrekt niet op fiscaal vlak. Het deed me erg denken aan de toelichting die voormalig minister-president Wim Kok jaren gelden gaf over nachtvluchten op vliegveld Maastricht. ‘Nee, er wordt niet gevlogen in de nacht. Soms wordt er wel gevlogen in de randen van de nacht’. Het fijne van subjectieve dynamische open normen is dat ze zo lastig meetbaar zijn.

Over ‘alle contacten’  moet ik nog even nadenken… Ieder contact met een belastingplichtige in deze lijn is dus een boekenonderzoek. Spannend. Dat opent geheel nieuwe perspectieven!


Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria