Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Geheime rulings: op ruling-achtige wijze werken

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 1 juni 2016 Dit artikel delen

Vorige week maakte de Belgische krant De Tijd bekend dat in Luxemburg tegenwoordig ‘geheime rulings’ worden gesloten. Dat zijn afspraken met de fiscus die niet op papier worden gezet. Je moet maar geloven op de blauwe ogen van de belastingdienst of belastingplichtige dat zij de mondelinge afspraken zullen nakomen. Een overeenkomst is immers een overeenkomst. Of hij op papier staat of niet. In het Nederlandse Financieele Dagblad merkte Arjo van Eijsden op dat hij dit al had zien aankomen. Nu rulings uitgewisseld worden tussen belastingdiensten zijn bedrijven kopschuw om ze op papier te zetten. Wat gaan ‘andere belastingdiensten’ met deze informatie doen?

Ik probeerde me zo voor te stellen hoe tijdens de controle van de jaarrekening een gesprek tussen de tax director en controlerend accountant zou gaan:

‘Zijn er nog speciale afspraken met de fiscus gesloten?’

‘Hoezo wil je dat weten?’

‘Wel, ik moet beoordelen of er sprake is van oneigenlijke staatssteun, of er wellicht een contra legem ruling is afgesloten, of er wel correct uitvoering is gegeven aan de ruling en zo voorts. Dit is van belang voor de risicoparagraaf en de beoordeling van de fiscale positie.’

‘Ja, we hebben met de Luxemburgse belastingdienst een afspraak over de interne verrekenprijzen voor financieringsactiviteiten’.

‘Mag ik die afspraak inzien?’

‘Nee, dat gaat echt niet.’

‘Ehhh… en waarom ook alweer niet?’

‘Hij staat niet op papier. Het is een mondelinge overeenkomst. Overigens moet je blij zijn dat ik dit überhaupt vertel.’

‘Mag ik je vragen waarom de afspraak niet op papier staat?’

‘Dan zien andere belastingdiensten, bijvoorbeeld de Italiaanse of Engelse, de ruling niet. Dat werkt alleen maar verwarrend.’

‘En wat als de Italiaanse of Engelse belastingdiensten dezelfde vraag stellen op basis van hun equivalent van art. 47 AWR?’

“Wat er niet is, kun je niet laten zien.’

‘Een belastingdienst bewust onjuiste informatie geven is een strafbaar feit. Je accountant bewust onjuist informeren is een economisch delict. Staat in je fiscale strategie niet dat je ‘voldoet aan wet- en regelgeving’. Je maakt daar toch geen voorbehoud voor bepaalde landen?’

‘Zo’n vaart zal het niet lopen.’

‘Hoe hoog schat je het risico in dat de Luxemburgse belastingdienst deze gegevens onder druk wel bekend gaat maken? Of dat je rulinginspecteur met pensioen gaat en er een vervanger komt die de afspraak niet kent of niet wil nakomen? Of dat jij weg gaat en je opvolger geen idee heeft van de ins & outs van de afspraak.’

‘Dat is tot op heden nog nooit voor gekomen.’

Op ruling-achtige wijze werken zonder ruling deed mij een beetje denken aan op convenantachtige wijze werken zonder convenant. Ook al is het onderwerp anders en de rechtsgevolgen (waarschijnlijk) ook, de essentie is dat je een reden hebt om iets niet transparant te maken door af te zien van een schriftelijke vastlegging. In mijn ogen een onverantwoordelijke, en in sommige gevallen zelfs, wederrechtelijke keuze.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria