Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Horizontaal Toezicht dood aangetroffen

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 23 oktober 2013 Dit artikel delen

Van de redactie

Gisteren is op een nog onbekende plaats Horizontaal Toezicht dood aangetroffen. Het slachtoffer werd bekend door zijn strijd tegen fiscale polarisatie. Hij ijverde voor een relatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst gebaseerd op transparantie en vertrouwen. Dat vertrouwen vindt zijn rechtvaardiging in het feit dat belastingplichtige aantoonbaar fiscaal ‘in control’ is. Dit fenomeen werd ook wel bekend onder de naam ‘tax control framework’.

Doel van het slachtoffer was een efficiëntere en effectievere manier van fiscale handhaving te introduceren. Waarom iemand controleren die niet gecontroleerd hoeft te worden? Dit zou besparingen meebrengen voor Belastingdienst en belastingplichtige. Feitelijk zou de hele samenleving hier dus bij gebaat zijn.

Sinds de invoering in 2005 is het slachtoffer onderwerp geweest van discussies. Deze spitste zich vooral toe op:

  • Wanneer is een belastingplichtige fiscaal ‘in control’ (wat is een tax control framework)?
  • Is horizontaal toezicht effectief (wat levert het de belastingdienst en belastingplichtige op)?

Er wordt door de politie nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Opzet wordt niet uitgesloten. Bronnen onthullen dat de politie de volgende verdachte(n) in het oog heeft.

Verdachte 1: Belastingdienst

De Belastingdienst is tot op heden weigerachtig geweest invulling te geven aan het begrip tax control framework met als argument dat men geen ‘afvinklijstjes’ wil. Ook al maakt men zelf een lijstje alvorens op vakantie te gaan met ‘niet te vergeten zaken’ zoals reisverzekering (check), paspoort (check), oliepeil (check) gas uit (check), oma bij de buren (check), het hardnekkige idee heeft post gevat dat bij het aansturen van een fiscale functie in een (multinationale) organisatie geen logische set van standaardactiviteiten hoort.

Tevens is men weigerachtig aan te geven hoe effectief het toezicht is en wat het de belastingplichtige oplevert. Dit uit zich mede door niet aan te geven wanneer ‘goed goed genoeg’ is. Voor belastingplichtigen is de enige incentive daardoor een niet nader kwantificeerbare relatie met een inwisselbaar individu. Over ‘in control’ gesproken!

Mogelijk motief: Veranderingsonbereidheid. Te starre organisatiestructuur. Gebrek aan lef. Dogmatisme. Machtsdenken.

Verdachte 2: Politiek

Ondanks een lijvig rapport van de commissie-Stevens van meer dan 1 jaar geleden zijn de aanbevelingen van de commissie om te komen met verbeterpunten voor horizontaal toezicht nog niet opgevolgd. Ook al had staatssecretaris Weekers nadrukkelijk toegezegd alle aanbevelingen over te nemen. De politiek heeft op geen enkele wijze opvolging gegeven aan de conclusies van Stevens.

Mogelijk motief: Gebrek aan kennis en kunde. Vooringenomenheid dat toezicht repressief moet zijn. Gebrek aan scoringsmogelijkheden (media-aandacht). Verweven met het ambtelijk circuit.

Verdachte 3: Raden van Bestuur en Commissarissen

Behoorlijk bestuur schrijft voor dat bedrijven fiscale wet- en regelgeving borgen in hun controle- en beheerssystemen. Dit vloeit mede voort uit de wettelijke verplichting tijdig een juiste aangifte in te dienen en de verschuldigde belasting te betalen. Ondanks deze wettelijke, bestuurlijke en maatschappelijke verplichting is fiscaliteit geen serieus onderwerp voor de meeste organisaties. Het is een operationele ‘issue’ die zo veel mogelijk naar beneden moet worden gedelegeerd. Een black box en dat moet vooral zo blijven. Voor de bühne zeggen we dat het belangrijk is, in de praktijk maken we geen middelen vrij voor fiscale beheersing.

Mogelijk motief: Rendement denken. Fiscaal ‘in control’ kost alleen maar geld. Geen risico op serieuze sancties. Er is altijd wel wat te fixen.

Verdachte 4: Bedrijfsfiscalisten

Fiscaal ‘in control’ denken, waarop horizontaal toezicht is gebaseerd, vergt een andere benadering van het werk. Van juridisch interpretatief naar bedrijfs- en procesmatig werken. Hoe doe ik dat? De Belastingdienst gaat dat mij niet vertellen (zie boven). Dus is in principe alles wat ik doe goed ... of  fout. Mijn bestuur interesseert het niet, ik heb ook geen budget, ik weet niet wat het oplevert dus wat schiet ik ermee op?

Mogelijk motief: Bescherming huidige werkomgeving. Onzekerheid invulling door Belastingdienst. Niet serieus genomen worden door eigen bestuur.

Verdachte 5: Belastingadviseurs

De meesten zijn jurist en begrijpen weinig van economische- en bedrijfskundige aspecten van fiscale bedrijfsvoering. IT, risicomanagement, ethiek, governance, accounting ligt wel erg ver van het gespreide fiscale bedje. Bovendien, polemiek levert geld op!

Mogelijk motief: Bescherming eigen belangen. Gevangen eigen werkproces. Zie verder ook motief Belastingdienst.

Bronnen rond het onderzoek melden dat er  waarschijnlijk sprake is geweest van al dan niet bewuste samenspanning door alle verdachten. Iedereen is deels schuldig aan de dood van horizontaal toezicht. Een dood die voorkomen had kunnen worden.

Verdachten kunnen worden veroordeeld tot meer kosten van fiscale naleving, achterhaalde inefficiënte werkprocessen, meer risico’s, minder belastingopbrengsten, nog minder maatschappelijke relevantie en de risee worden in OECD-verband.

Het slachtoffer zal worden bijgezet in het Belastingmuseum te Rotterdam.


Familieberichten - geboorten

Gereguleerde zelfcontrole

Met blijdschap delen wij mee de geboorte van ‘gereguleerde zelfcontrole’. Wij verheugen ons op de mogelijkheden die het jongste kind aan de fiscale handhavingsboom biedt om te komen tot een efficiëntere en effectievere, tevens moderne vorm, van fiscale regelnaleving. Wij voorspellen haar een grote toekomst, mits zij in staat gesteld wordt te groeien.
Moeder, vader en kind maken het goed


Beste Eelco,

Allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie jongeling. Ik wens haar als kind aan een boom meer goeds toe dan jij je kunt voorstellen ;-)

Ik heb nog iets anders met je te delen, dat ook van belang is voor jullie jongeling. Ik heb het slachtoffer ook gezien en in tegenstelling tot de dood die jij ziet, zie ik nog een levenskleur in zijn gelaat.

In het 'in memoriam' schrijf jij: 'Hij ijverde voor een relatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst gebaseerd op transparantie en vertrouwen.' Ik voeg daaraan toe dat Horizontaal Toezicht ook ijverde voor wederzijds begrip. De sleutel tot een wederopstanding van de door jou dood verklaarde en/of een grote toekomst van de jongeling zou wel eens kunnen liggen in de reanimatie, door alle betrokken partijen, van dit wederzijds begrip.

Deze reanimatie kunnen partijen starten door enige zelfreflectie op de eigen stellingen, voorkeuren en dogma's. Daarbij staat de vraag centraal hoe deze stellingen, voorkeuren en dogma's bijdragen aan het uiteindelijke doel: een doelmatige en doeltreffende fiscale regelnaleving. Cruciaal daarbij is of partijen in staat zijn zich te verplaatsen in de positie van de ander. Anders geformuleerd: is de door mij geboden oplossing ook (!) een antwoord op de vraag of behoefte die bij de ander leeft?

Geen eenvoudige oefening... Maar als daarmee een leven kan worden gered danwel een jongeling een grote toekomst kan worden geboden, de moeite meer dan waard.

Hartelijke groet,

Robbert

Robbert Veldhuizen op 24 oktober 2013 om 11:56u
Leuk gebracht Eelco! Ik ben benieuwd naar het verdere verhaal....

Goede groet!

Esther
Esther van Grunsven op 25 oktober 2013 om 12:34u
Hallo Eelco,

De meest vreselijke dingen schijnen altijd te gebeuren in mijn vakantie en dus nu al weer.

Ik lees nog niets over de begrafenis. Als die nog komt dan wil ik wel graag een uitnodiging, want ik wil toch graag met eigen ogen zien dat iemand dood is. Dit gebrek aan vertrouwen bij mij heeft wellicht ook wel iets met de overledene te maken.

Overigens heb ik weinig vertrouwen (al weer dat woord) in de politie en andere rechtshandhavers, vooral als de verdachten de eigen overheid en politiek zijn.

Vergis ik me nu of lijkt de nieuw geborene in basis wel angstig veel op de mogelijk gestorvene, al kan ik me sterk vergissen natuurlijk. Mag ik vragen wie de vader en moeder zijn? Ouders bepalen nog steeds voor een belangrijk deel wat en hoe het zal gaan met het kind. We moeten natuurlijk dan wel weer minimaal achttien jaar wachten op volwassenheid....

groet,
Tiede


Tiede Boersma op 28 oktober 2013 om 12:22u
Hallo Eelco,

Zoals een kat negen levens heeft zou horizontaal toezicht ook weleens meerdere levens kunnen hebben. Elk nieuw leven weer beter dan de vorige. Hij kan dan weer als een nieuwe jongeling aan de slag gaan. Hopelijk krijgt hij de juiste ondersteuning om gezond volwassen te worden.

Hartelijke groet
Ad
Ad van der Marel op 1 november 2013 om 19:56u

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria