Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Interessant….

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 9 maart 2017 Dit artikel delen

Binnen de EU, parlement en Commissie is een debat gaande over de toekomst van het belastingadviesvak in Europa. Via enquêtes worden verschillende gremia gevraagd hun visie te geven. Heel kort door de bocht gaat het er feitelijk om of het belastingadviesvak een gereguleerd beroep moet worden of niet. En zo ja, of dit op Europees niveau vormgegeven zou moeten worden of nationaal. Laat ik vooropstellen dat het mij werkelijk geen bal uitmaakt. Het werk dat onder tax assurance valt zie ik al lang niet meer als ‘belastingadvies’. Dat is het namelijk niet. Het gaat over data en procesverbetering. Eigenlijk over ‘operations’ en ‘IT’. Fiscale wetgeving heeft bij tax assurance het primaat niet meer, net zo min als arbeidsrecht voor de HR-functie of het Wetboek van Koophandel voor ‘sales’. Niet dat het niet belangrijk is. Integendeel. Maar niet leidend. Het is een onderdeel van het HR- en sales-proces.

De NOB is tegen regulering of een Europese Code of Conduct voor belastingadviseurs en heeft dat in een schrijven neergelegd. Mijn interesse werd gewekt door de laatste paragraaf uit het stuk:

"NOB therefore sees no merit in such a code and has experienced that a self-regulated profession is forced to ensure quality, independence and integrity much more actively than a state-regulated profession which by definition as well as in practice creates a monopoly which leads to bureaucracy and inflexibility."

Interessant, dacht ik. Zelfregulering leidt tot betere kwaliteit, onafhankelijkheid en meer integriteit dan door de overheid gereguleerde beroepen. Dat schrijf je natuurlijk niet zo maar op. Ik neem aan dat daar een gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt. En als dat zo is kan ik alleen hopen dat de resultaten worden gedeeld met de NBA. Het accountantsberoep is immers het ‘gereguleerde beroep’ bij uitstek. Misschien dat alle problemen waar die beroepsgroep zich de afgelopen jaren voor geplaatst zag, opgelost worden als het accountantsberoep ‘gedereguleerd’ wordt. Dit leidt immers tot meer kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit.

‘Wacht’, hoor ik u denken. ‘Misschien bedoelt de NOB met a self-regulated profession alleen Europese belastingadviseurs’. Dat blijkt niet uit het stuk, maar zou gezien de context zo maar kunnen. In dat geval zullen de Duitse collega’s natuurlijk graag kennis willen nemen van het onderzoek. Het belastingadviesvak is in Duitsland immers gereguleerd. Nu hebben Duisters inderdaad de naam bureaucratisch en inflexibel te zijn. Maar dat komt natuurlijk omdat er zo veel gereguleerd is. Erg veel slechter zijn ze er overigens economisch niet van geworden.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria