Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Internationale fiscale transparantiestandaard gewenst

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 17 november 2016 Dit artikel delen

Het fiscale private domein van ondernemingen vervaagt steeds meer. Was het tot voor kort de algemeen aanvaarde norm dat fiscale informatie een zaak was tussen belastingdienst en bedrijven, tegenwoordig verlangen steeds meer partijen inzicht in het fiscale beleid van ondernemingen. Naast de bekende non-gouvernementele organisaties (NGO’s) is er steeds meer interesse bij institutionele beleggers en toezichthouders als AFM en DNB. Een ieder heeft zo zijn eigen belang. Volgens NGO’s leidt fiscale transparantie tot minder ontwijkingsgedrag, terwijl beleggers informatie willen over het risicoprofiel en de kasstromen en bij toezichthouders governance en ethiek een rol spelen. Samengevat is de voornaamste doelstelling voor fiscale transparantie voor sommigen beïnvloeding van gedrag en voor anderen informatiebehoefte.

De publiek toegankelijke fiscale informatie die thans beschikbaar is vinden we in jaarverslagen en vrijwillige rapportages van bedrijven. Het probleem met de huidige fiscale informatie in jaarverslagen is dat het om geconsolideerde cijfers gaat die lastig toegankelijk zijn. Het zegt bijvoorbeeld niets over wat er op landenniveau plaatsvindt. Sommige bedrijven rapporteren hier dan wel weer vrijwillig over. Dat gebeurt echter ‘vormvrij’, daar er geen regel is die voorschrijft hoe je fiscale landeninformatie moet rapporteren.

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke druk, heeft de Europese Commissie een voorstel tot aanpassing van de Europese Accountingrichtlijn ingediend die grote ondernemingen in Europa verplicht jaarlijks de fiscale positie per land te rapporteren, het zogenoemde Public Country-by-Country Reporting (PCbCR). Dat is een noviteit. De informatie die men moet rapporteren is feitelijk dezelfde die ondernemingen verplicht zijn te rapporteren aan belastingdiensten onder het OECD ‘Base Erosion & Profit Shifting’- initiatief (BEPS). Dit is een vrij technische uiteenzetting, die oorspronkelijk bedoeld is voor belastingdiensten. Ik vraag mij serieus of de op te leveren informatie de lezer helpt te begrijpen hoe het zit.

Aan de andere kant zien wat dat in de Verenigde Staten de Financial Accounting Standard Board (FASB) het Disclosure Framework Project gestart is ‘to improve the effectiveness of diclosure notes’. ‘Topic 740’ gaat over ‘income taxes’. Het betreft hier feitelijk een soort landenverantwoording voor belastingen maar dan binnen de kaders van de jaarrekening. Het doel is hier niet (officieel) gewenst gedrag te stimuleren maar beleggers betere informatie te verschaffen.

De meeste grote ondernemingen hebben op zich geen probleem met het geven van landeninformatie voor fiscaliteit. Waar grote ondernemingen wel moeite mee hebben is een wildgroei aan fiscale publieke verantwoordingsrapportages die aan het ontstaan zijn. We kennen thans verschillende verplichtingen voor bijvoorbeeld banken of mijnindustrie. Het is vaak onduidelijk volgens welke standaard er gerapporteerd moet worden. Bij verschillende standaarden word het voor de gebruiker knap lastig om er chocola van te maken. Het is onmogelijk zinvolle benchmarks te ontwikkelen. Dat gaat onherroepelijk leiden tot nog meer vragen uit het maatschappelijk speelveld en belastingdiensten. In dat kader is de houding van de International Accounting Standard Board (IASB) in een schrijven aan het Europees Parlement dan ook teleurstellend. De IASB meent dat de initiatieven rond fiscale transparantie een ‘public policy domain’-onderwerp is en derhalve ook in het ‘public policy domain’ behandeld moet worden. ‘Net als in de Verenigde Staten’, zo besluit de IASB abusievelijk. De wereld heeft wel degelijk behoefte aan een duidelijke standaard voor PCbCR. Van de IASB mag een proactievere rol in dit debat verwacht worden. De FASB en IASB zouden zich samen moeten inspannen voor een wereldwijde accounting standaard die een gelijk speelveld creëert en bovenal duidelijk vergelijkbare fiscale informatie geeft aan beleggers en maatschappij.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria