Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Is er toekomst voor RTAP-SME?

Jan Zweekhorst Door Jan Zweekhorst 16 januari 2013 Dit artikel delen

Langzaam begint iedereen te begrijpen dat HORIZONTAAL TOEZICHT een variant is binnen het totale toezichtpalet van de Belastingdienst. Naast het ouderwetse verticale toezicht is er dus ook horizontaal toezicht ontstaan. Ondanks dat heel veel adviseurs en ook medewerkers van de Belastingdienst nog moeten wennen aan horizontaal toezicht lijkt dit toch een definitieve plaats te hebben veroverd.

In de leidraad individuele klantbehandeling van de Belastingdienst is de basis voor het aanpassen van het horizontaal toezicht gelegen in opzet, bestaan en werking van een TCF (Tax Control Framework). Daarbij trekt de Belastingdienst de lijn, die geldt voor de internationale beursgenoteerde onderneming, door naar (veel) kleinere ondernemingen. In de kring van adviseurs van ondernemingen in het SME-segment wordt vaak getwijfeld aan de haalbaarheid van een TCF in een SME-omgeving. Bij SME-ondernemingen zal de taxfunctie voor een belangrijk deel buiten de eigen organisatie liggen, veelal bij haar adviseurs. De vraag wordt dan ook: Hoe werkt horizontaal toezicht in het SME-segment oftewel hoe komen we (uiteindelijk) tot een goed werkend fiscaal risicobeheersingssysteem in het SME-segment?

Op dit moment functioneert het horizontaal toezicht in het SME-segment op basis van een aantal aannames en beoordelingen in de kring van adviseurs buiten de organisaties. Zo kijkt de Belastingdienst in het SME-segment voor horizontaal toezicht naar de organisatie van de adviseurs (externe partijen) en dan met name naar: cliëntenacceptatie, het kwaliteitsborgingssysteem en het fiscale kennissysteem. Kortom, het proces wordt beoordeeld rondom de aangiften bij de adviseurs. De Belastingdienst controleert deze aangiften in beginsel niet maar houdt metatoezicht door middel van een steekproef op de convenantaangiften.

De vraag is of er in het horizontaal toezichtpalet nog een verdere differentiatie komt aan de zijde van het horizontaal toezicht. Na het rapport van de commissie Stevens lijken daar mogelijkheden voor te bestaan. Die zouden dan gezocht kunnen worden in de wensen om, gelijk als in het middelgrote ondernemingensegment, te komen tot een soort van TCF (beoordeling op ondernemingsniveau) en een rationeel sturingsmodel. 

Steeds meer bedrijven die ervaringen opdoen met horizontaal toezicht willen uiteindelijk een eigen convenant en aanvullend wil men ook voor zichzelf en de externe partijen kunnen zeggen dat men fiscaal in control is. Het lijkt dan ook een logische stap dat aan de zijde van het horizontaal toezicht het toezichtpalet zich uitbreidt en verdiept. Men kan hier aansluiten bij de werkzaamheden van een specialist op het gebied van tax assurance. Binnen de (internationale) zeer grote ondernemingen opereert dan vaak een adviseur met een speciale opleiding die is ingeschreven als RTAP (Registered Tax Assurance Provider).

Het RTAP-register kan ook voorzien in de behoefte die ontstaat binnen het HT in het SME. Om de expertise tot het geven van tax assurance te adresseren en te individualiseren - individuele personen moeten kunnen worden aangesproken op hun expertise, ethiek en oordeel - kunnen we aansluiten bij het systeem van RTAP. Het accrediteren van personen in plaats van hele kantoren lijkt mij een must en ook een onderscheidend (kwaliteits)element tussen kantoren. Het is nu immers binnen het HT: alles (het hele kantoor) of niets.

De wensen vanuit de SME en de impulsen van de Stichting Registered Tax Assurance Providers met haar register, kunnen een positieve bijdrage leveren aan het adolescentieproces van horizontaal toezicht in het SME-segment.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria