Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Moreel nihilisme

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 24 augustus 2017 Dit artikel delen

Onze Duitse collega’s vinden de regels rondom disclosures van tax schemes helemaal niets. Het voorstel van de Commissie waarbij banken, trustkantoren en belastingadviseurs ‘pre-packaged tax deals’ moeten melden is slecht gevallen. De bekende riedels werden weer los gelaten:

  • Strijdig met het EU-recht (vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal);
  • Slecht voor de concurrentie positie;
  • Compliance-kostenverhogend;
  • Schending van de vertrouwensrelatie klant-adviseur;
  • Er is al zo veel nieuwe regelgeving;
  • Wat agressieve tax planning is, lijkt onduidelijk.

Nu stuurt een van deze Duitse collega’s mij een wekelijkse update van belangrijke, relevante artikelen uit Duitse kwaliteitskranten over belastingen. Overigens zonder bronvermelding. Deze was naar zijn mening ook zeer belangwekkend:

New transparency rules for intermediaries

  • It is the legislator's duty to implement appropriate taxation laws, based on which tax advisors practically apply the law trying to reduce the tax burden for their clients within the legal scope. In a next step, the financial authorities have to decide whether the law has been properly applied. The new proposal changes this burden of proof, inducing a conflict for tax advisers to follow the law on the one hand and risking their reputation and their clients' trust on the other.
  • The legislative proposal does not clearly define potentially aggressive tax planning schemes, which will hence lead to legal uncertainty on how to practically apply the law.

Excusez le mot…. Ik wordt hier echt zo ontzettend doodziek van. Het volkomen gebrek aan eigen verantwoordelijkheid is voor mij echt stuitend. Het moreel nihilisme van dit soort crypto-legisten is schadelijk voor de geloofwaardigheid van het hele financiële systeem. Het is juist deze van de maatschappelijke wenselijkheid volslagen losgelsagen visie op fiscaliteit die leidt tot een overdaad aan wetgeving. Het is pleiten voor een belastingdienst met Stasi-achtige bevoegdheden en een doodgereguleerde samenleving.
En als je voor jezelf niet begrijpt wat ‘potentially agressive tax planning’ zou kunnen zijn, dan zou een psychologische test wel eens uitkomst kunnen bieden. Het kan dan namelijk zijn dat uw moreel kompas op andere vlakken ook niet goed functioneert.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria