Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

'PALMAM QUI MERUIT FERAT’ (Ere wie ere toekomt)

Edwin van Loon Door Edwin van Loon 12 februari 2015 Dit artikel delen

Sinds augustus van het vorig jaar ben ik werkzaam bij ING Bank N.V. en daarvoor een kleine dertig jaar bij voornamelijk BIG 4-kantoren, na een korte kennismaking met de Belastingdienst tijdens de zogeheten RAD-opleiding.

Ik vraag me de laatste tijd regelmatig af wat de invloed is geweest van de ervaringen opgedaan bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst.  Hoe  is het met de Belastingdienst als ‘instituut’ eigenlijk vergaan sinds ik daar ben vertrokken? Ik vraag me daarbij af of mijn persoonlijke interpretatie van hoe het ‘de Dienst’ de laatste vijfentwintig jaar is vergaan wordt herkend.
Het beeld dat ik van de Belastingdienst heb, is dat van een organisatie met de omvang en complexiteit van een stevige multinational. De Belastingdienst wordt in mijn beleving daarbij vooral gezien als een organisatie die continu worstelt met haar besturingsmodel, met in hoog tempo veranderende fiscale wet- en regelgeving, wisselende politieke gesternten, razendsnel veranderende IT-omgevingen en ga zo maar door. Kortom: ‘never a dull moment’.

Moeten we een fundamentele verandering in traditionele vormen van fiscale controle en toezicht ambiëren, zelfs als het soms “ongefundeerd” gebeurt? Het schenken van vertrouwen lijkt mij geen sinecure voor de Belastingdienst.  Ik heb in het verleden de Belastingdienst wel eens naïviteit verweten en vraag mij inmiddels echter af waarom ik dat verwijt heb gemaakt. Wellicht heb ik niet genoeg ingezien dat HT ook gedragsveranderingen van ‘onze kant van de tafel’ verlangt.

Met andere woorden: in hoeverre hangt de succeskans van HT samen met de bereidheid tot een majeure gedragsverandering van de belastingplichtigen en zijn adviseurs? Het is niet eenvoudig hier in algemene zin antwoord op te geven en dat is ook niet mijn bedoeling – immers de vraag stellen is over het algemeen veel belangrijker dan de vraag beantwoorden. Waar het mij hier om gaat is: realiseren we ons wel voldoende wat het vergt van de Belastingdienst om ook ons mee te laten bewegen? In hoeverre hangt de kans op een succesvolle HT-transitie ook van ons af?

Mijn voorlopige conclusie is dat een transitie van fiscaal toezicht van een oorspronkelijk ‘traditionele’, of zoals u wilt: ouderwetse, ‘verticaal getinte type boekenonderzoek’ naar een veel modernere ‘horizontale’ vorm van fiscaal toezicht zónder onze onvoorwaardelijke steun een ‘Mission Impossible’ is. Het gaat dus tevens om het tegelijkertijd realiseren van een gedragsverandering als gevolg waarvan belastingplichtigen ‘fiscaal volwassen’ en ‘verantwoordelijk’ met hún rol in deze transitie omgaan. Daarmee staat voor mij vast dat het verwijt aan de Belastingdienst dat zij niet succesvol zouden zijn met de uitrol van HT, eigenlijk ook een verwijt is aan onszelf.

Als wij, en daarmee bedoel ik uiteraard NIET de Belastingdienstmedewerkers, met z’n allen het concept horizontaal toezicht actief ondersteunen  en  daarbij zweren bij het moderne HT en dan vooral niet meer terug willen naar het traditionele verticale toezicht, dan moeten we onszelf ook vandaag nog mede verantwoordelijk maken voor het doen slagen c.q. het succes van HT.

Kijk daarom eens in de spiegel en vraag je zelf af: heb ik mijn bijdrage geleverd? Was ik wel eens kritisch om het ‘kritisch willen zijn’ of was mijn kritiek wel oprecht en altijd ‘constructief kritisch’? Heb ik van ‘HT’ alleen maar de kansen of beter gezegd alleen maar de lasten gezien? Ben ik de lasten die HT met zich meebrengt of beter gezegd ‘de verantwoordelijkheden’ wellicht ‘uit het oog verloren’?

Onze Belastingdienst heeft onze steun nu nodig en verdient dat ook. Ik ben ervan overtuigd dat we juist op dit moment, in een tijd waarin het succes van HT steeds vaker bevraagd en betwijfeld wordt, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ere wie ere toekomt, de Belastingdienst heeft ons de hand gereikt, aan ons de taak deze  hand aan te nemen. Ik ga (nog meer) mijn best doen. Beloofd!

Mede ondertekend: Eelco van der Enden

Ik ben het volstrekt oneens met uw voorlopige conclusie is dat een transitie van fiscaal toezicht van een oorspronkelijk ‘traditioneel’, of zoals u wilt: ouderwets, ‘verticaal getint type boekenonderzoek’ naar een veel modernere ‘horizontale’ vorm van fiscaal toezicht zónder uw onvoorwaardelijke steun een ‘Mission Impossible’ is.

Zoals historie en ervaring leert, ligt de oplossing in technologie. De hedendaagse ouderwetse en statische manier van cijfermatige jaarlijkse, halfjaarlijkse, trimestriële of maandelijkse financiële rapportages is niet meer van deze tijd.

Van deze tijd zijn dynamische gevisualiseerde rapportages, waarvan talrijke voorbeelden te vinden zijn op onder andere www.d3js.org, waar veel praktische toepassingen van z.g. Data-Driven Documents worden getoond. Bekijk er maar een paar en dan zult u het met mij eens zijn.

Het vergaren van de data is ook geen probleem. Zie: www.Auditfiles.nl, de standaard is er al en ieder boekhoudpakket kan auditfiles aanmaken.

Ook het “appels-en-peren-probleem”, onvergelijkbaarheid door de vrijheid bij het inrichten van het grootboek schema, is opgelost door de introductie en acceptatie van het Referentie GrootboekSchema, www.referentiegrootboekschema.nl.

Ook de infrastructuur is er in de vorm van Microsoft Cloud, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) en véle, véle vergelijkbare diensten.

Mijn voorlopige conclusie is dat “horizontaal fiscaal toezicht” niet van de grond komt, omdat professionals, die nog werken volgens, het ‘uren*tarief' -model de materie te traditioneel benaderen.

Digitaal Horizontaal Fiscaal Toezicht komt er veel sneller, want alhoewel de zoekterm “Big Data” op Google, binnen 0,28 seconden ongeveer 55.800.000 resultaten geeft en de zoekterm “Gezond verstand” slechts 485.000 resultaten in 0,31 seconden, blijft “gezond verstand” voorkomen en verder is de infrastructuur er, staat er een standaard voor de gegevensuitwisseling én is er een oplossing voor het “appels-en-peren-probleem”. Dus het gezonde verstand zal gaan zegevieren.
Robert Stamsnijder op 15 februari 2015 om 14:10u

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria