Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Risico's van het vak

Edwin van Loon Door Edwin van Loon 20 december 2012 Dit artikel delen

Op 19 september 2012 heeft Rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan die hopelijk zal dienen als een echte 'wake-up all' voor de (tax) assurance professie. Wat is het geval? De accountant is 'toerekenbaar tekortgeschoten' in de uitoefening van zijn aandeel in de overeenkomst met zijn klant. Wat is er aan de hand?

Even verder lezend wordt duidelijk dat het tekortschieten mede is gevoed door het feit dat naar mening van de Raad van Tucht van registeraccountants en accountants - administratieconsulenten ten onrechte goedkeurende verklaringen zijn afgegeven bij de jaarrekening(en). Ach, big deal....dat gebeurt vast wel vaker....accountants zijn tenslotte ook mensen. Echter: de Raad is tot deze conclusie gekomen door het feit dat '..als gevolg van de onjuiste, althans onvolledige implementatie van de administratieve organisatie' van Mededeling 38 (besluit van de Minister van financiën van 20 juni 1995 inzake de heffing van omzetbelasting m.b.t. intracommunautaire leveringen) en de gevolgen daarvan de jaarrekeningen geen getrouw beeld geven.

Ik zou zeggen; lees punt 2.6 en punt 2.7 van dit vonnis eens een paar keer goed door en stel jezelf dan de vraag of je het beter zou hebben gedaan. Laten we er geen doekjes om winden; ik ben ervan overtuigd dat tenminste driekwart van de lezers van dit weblog geen idee heeft waar Mededeling 38 over gaat en precies dezelfde reactie zou geven als de controlerende accountant in kwestie, zoals gezegd: We zijn tenslotte allemaal mensen en niets is 'menselijker' dan je 'vergissen'.

Echter, wat de gevolgen voor de accountant(s) zijn van het tekortschieten, valt uit de conclusie van het vonnis af te leiden. Me dunkt een risicovolle ambitie, het willen zijn van (tax) assurance provider!

Een gewaarschuwde (tax) accountant telt voor twee ...

Fijne feestdagen allemaal.

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria