Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

To be or not to be… fiscaal transparant

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 4 mei 2016 Dit artikel delen

Met een voorstel van de Europese Commissie om ‘grote multinationals’ te verplichten bekend te maken hoeveel winstbelasting ze per land betalen hoopt de Commissie ongewenst fiscaal gedrag te ontmoedigen en maatschappelijke onrust rondom fiscaliteit te verminderen. Hiermee komt zij tegemoet aan de maatschappelijke roep om meer transparantie over fiscaal beleid van multinationals die is ontstaan als gevolg van van LuxLeaks en Panamapapers. Frankrijk, Engeland, Griekenland, Nederland, een Europese accountantsorganisatie en de meerderheid van het Europese parlement zijn voor deze zogenoemde publieke ‘country-by-country reporting’.
De Duitse minister van Financiën Schäuble is echter tegen. Hij wordt hierin gesteund door Malta, Oostenrijk, een Europese belangenvertegenwoordiger van belastingadviseurs en bedrijfsleven.  Zij menen dat fiscale informatie slechts bedoeld is voor de fiscus. Belastingdiensten moeten fiscale onregelmatigheden bestrijden en informatie onderling uitwisselen om dat mogelijk te maken. Fiscale transparantie zou leiden tot een concurrentienadeel voor Europa en administratiekosten verhogen. Bovendien leidt het tot druk op belastingdiensten om meer belasting te heffen. ‘Het publiek bepaalt straks de hoogte van de belastingaanslag’, zo valt te horen. Verder vreest men onder druk van het Amerikaanse bedrijfsleven een tegenreactie van de Amerikaanse overheid.
De vraag is of deze argumenten van voldoende gewicht zijn om maatschappelijke en politieke druk tot fiscale transparantie te weerstaan?  Ik denk het niet.

  1. Voor bepaalde sectoren, zoals mijnbouw en banken, bestaat al verplichte fiscale transparantie. Deze heeft niet geleid tot economische verstoringen. Ook niet volgens de bedrijven die er aan onderworpen zijn.
  2. Veel bedrijven zijn al vrijwillig fiscaal transparant of overwegen het.
  3. Niet transparant zijn ter voorkoming van financiële- of reputatierisico’s getuigt van onvolwassen risicomanagement. Gokken in de ‘fiscale detectierisicoloterij ’ is strijdig met regels van behoorlijk bestuur.
  4. Belastingdiensten beschikken al over meer informatie dan zal moeten worden gepubliceerd. Disfunctionerende belastingdiensten voorkom je niet door niet publiek te rapporteren. Fiscale transparantie  biedt eerder een mogelijkheid ongewenst gedrag van belastingdiensten publiek aan de kaak te stellen.
  5. Het argument dat belasting ‘te ingewikkeld’ is om uit te leggen gaat niet op. Doe beter je best of implementeer minder ingewikkelde structuren.
  6. Als transparantie scherp fiscaal aan de wind zeilen voorkomt en dit als een ‘concurrentienadeel’ wordt ervaren, dan is de vraag hoe zich dat verhoudt met de governance en het maatschappelijk beleid van de onderneming.
  7. Een onderneming heeft een betrouwbare fiscale administratie nodig om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Fiscale transparantie leidt uit dien hoofde niet tot extra administratiekosten.
  8. Landen ontplooien individueel initiatieven voor meer fiscale transparantie. Coördinatie en stroomlijning via Europa, OECD of internationale accountingstandaarden is gewenst om een veelheid van verschillende regels te voorkomen.
  9. Na de LuxLeaks en Panamapapers zullen NGO’s en journalisten over fiscaliteit blijven publiceren. Transparantie kan bijdragen aan een beter begrip van het fiscale beleid van transparante ondernemingen.
  10. Amerika zelf heeft multinationals opgezadeld met meerdere publieke verplichtingen op het vlak van risicobeheersing, verslaglegging, informatie-uitwisseling en transparantie. 

Het Commissievoorstel voor fiscale transparantie lijkt eerder een voordeel dan een nadeel.

 

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria