Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vertrouwen

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 24 september 2015 Dit artikel delen

Vertrouwen in het fiscale systeem is een belangrijk gegeven voor acceptatie door de burger van belastingwetten en daarmee vrijwillige naleving van de regels. Streven naar vrijwillige regelnaleving is de beste handhavingsstrategie die er bestaat. Nu ben ik bang dat het vertrouwen in het fiscale systeem een knauw heeft gekregen door het Belastingplan 2016.

De tienjaarsfictie bij emigratie moet worden ‘afgeschaft’. In feite komt het er op neer dat het uitgangspunt, dat je geacht wordt niet louter om fiscale redenen te emigreren als je 10 jaar in het buitenland woont, wordt losgelaten. Budgettaire maatregel ! Of gaan we er nu kennelijk vanuit dat mensen altijd emigreren om fiscale redeneren? Arme emigrant die geheid met dubbele belasting te maken gaat krijgen. Maar wie is politiek geïnteresseerd in een kleine groep boven-modalen?
Voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde van minder dan € 50.000 geldt een 4%-bijtelling. Voor elektrische auto’s die duurder zijn, geldt dat het deel van de cataloguswaarde boven € 50.000 komt te vallen in het algemene bijtellingspercentage van 22%. Los van het feit of dit soort subsidies überhaupt wenselijk is of niet, is dit een interessant voorstel. Is hier sprake van een budgettaire maatregel of een weldoordacht plan gebaseerd op een serieuze studie? Mensen die een elektrische auto kopen van meer dan € 50.000 zijn alleen geïnteresseerd in het fiscale voordeel en niet in het milieu, terwijl mensen die in een goedkopere elektrische auto rijden dat juist wel zijn. Dat moet de verklaring zijn! Anders is dit een staaltje van onvervalste nivelleringspolitiek en het creëren van een bewuste rechtsongelijkheid.

Er is reeds veel gezegd over de voorgestelde staffel voor de vermogensrendementsheffing. Een bizarre illusie dat mensen een 5.5% rendement halen boven een vermogen van € 1.000.000 en 4.7% tussen de ton en 1 miljoen. In een tegenbewijsregeling is in het huidige wetsvoorstel niet voorzien. Het werkelijke rendement zou door de Belastingdienst niet te controleren zijn. Dit laatste geloof ik niet. De Belastingdienst kan zijn ‘legacy problems’ hebben met software maar het is een organisatie met buitengewoon competente en capabele mensen. Een protocol en werkproces rondom werkelijke rendementen is uitvoerbaar. De onrechtvaardigheid van dit voorstel, gekoppeld aan de mededeling dat de Belastingdienst het (toch) niet kan controleren, gaat geheid leiden tot ontwijkingsgedrag.
Wat zegt dit alles mij? Het zegt mij dat we weer in een spiraal van wantrouwen terecht gekomen zijn. De regering vertrouwt haar burgers niet. Maar wat misschien nog veel erger is, is dat de regering kennelijk de kwaliteit en capaciteit van de eigen Belastingdienst niet vertrouwt. Waarom anders al die ficties? Lekker als je te horen krijgt dat jouw vermeende incompetentie de samenleving opzadelt met  stompzinnige wetgeving. Goed voor het moraal.

Ook dit wordt ongetwijfeld ergens in een verre toekomst zonder kenbare doelstellingen en objectieve onafhankelijke toetsingscriteria opgelost. Verrek…. Het lijkt er wel op dat ik  geen vertrouwen meer heb in de fiscale politiek….

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria