Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Wij zijn geweldig!

Eelco van der Enden Door Eelco van der Enden 18 december 2014 Dit artikel delen

Belastingdiensten uit letterlijk de halve EU sluiten rulings met bedrijven. Toch worden Luxemburg en Nederland nu geviseerd. Er is geen Westers land dat niet een vorm van een patent-box kent in zijn nationale wetgeving. Toch lijkt het er hier ook op dat met name Nederland onder vuur ligt. Nederland maakt, na zachte druk van Duitse zijde, enkele rulings met Duitse ondernemingen openbaar aan de Duitse fiscus. Moscovici vindt dat onvoldoende. Van Franse zijde hebben wij overigens nog nooit iets gezien. Een aanpassing van de Moeder-Dochter richtlijn vonden wij niet nodig. Het Europees Parlement beschikte onlangs echter anders. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een georkestreerde Holland-“bashing”. De motieven laten zich raden. Oprechte verontwaardiging of opportunisme van landen die het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat als bedreigend ervaren voor de eigen economie.

Een interessante vraag is hoe je dit diplomatiek zou moeten pareren. Ongetwijfeld heeft men bij Financiën een afgewogen communicatiestrategie afgesproken die ons van een dreigend fiscaal isolement zal bevrijden. Zeker binnen de coalitie. Een buitengewoon sterke tactische zet is het zaaien van verwarring binnen het Europees Parlement. Paul Tang van de PvdA en Socials & Democrats  fractie in het Europees Parlement  laat weten dat hij het huidige Nederlandse internationale fiscale beleid feitelijk niets vindt. Het VVD-smaldeel in datzelfde Europees Parlement is oorverdovend stil. Meneer Verhofstadt, voorzitter van de ALDE-fractie eist met steun van D66-Europarlementariërs een nader onderzoek naar deze onzalige ruling-praktijken. Praktijken waar hij mede verantwoordelijk voor was toen hij premier van België was.. Voor alle duidelijkheid, VVD en D66 maken deel uit van de Alde-fractie.

Verwarring alom in Berlijn, London, Parijs en Brussel. Welke kaart gaat Nederland straks trekken? Wel, in Nederland is de coalitie eensgezind in haar standpunt. Zoals de staatsecretaris opmerkte is onze rulingpraktijk ‘een voorbeeld voor Europa’,  zijn wij  ‘brandschoon’ en ‘voortrekkers in de strijd tegen belastingontwijking’. Bovendien steunt D66 het kabinet in haar standpunt, ook als het gaat om geen inzicht te geven in individuele rulings (en volkomen terecht naar mijn mening).

Staat Europese partijpolitiek boven de Haagse fractiediscipline? D66 en PvdA lijken in Europa meer het standpunt van de niet-geliefde oppositie te vertegenwoordigen.

Fascinerend om te zien hoe na bedrijven en adviseurs nu Belastingdiensten en Staten aan de beurt zijn voor een publieke schrobbering. Het geeft eens temeer aan hoe ingewikkeld het fiscale landschap in elkaar zit. De huidige toon van het debat heeft een hoog ‘j’accuse’-gehalte. Luister eens naar de toonzetting tijdens de ‘hearings’ van de Public Accounting Committee (PAC) in Engeland onder leiding van mevrouw Hodge. Een Engelse vriend van mij is laatst gevraagd of hij als ‘subject matter expert’ bereid was op te treden voor de PAC. Hij zij ja onder drie voorwaarden:

  1. Ik word beleefd toegesproken.
  2. Mevrouw Hodge laat mij mijn zinnen afmaken en interrumpeert niet steeds.
  3. Mevrouw Hodge staat open voor de suggestie om met een andere opvatting de vergadering te verlaten dan die waarmee ze de vergadering begon.

Hij heeft nooit meer iets van ze gehoord….

Het heeft meer weg van een publieke kruisiging die een ander belang dient dan dat van het creëren van een stabiele, evenwichtige, internationaal fiscale infrastructuur.  Met name door politici die mede verantwoordelijk zijn voor het huidige fiscale bestel.

Tot die tijd moet Financiën blijven doen wat ze doen. Zolang onze Europarlementariërs uit de coalitie en meest geliefde oppositie niet op een lijn zitten, gewoon negeren. Blijven volhouden dat we geweldig zijn. Straks gaan anderen het nog geloven ook!

Reageer

Blog Archief

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria