Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Colofon

Stichting RTAP

E. Stevers (operationele zaken)
Tel: +31 6 10215170

mr. W. Huijbens (dagelijks bestuur)
Tel: +31 6 46382723

mr. R.R. Kramer RA (dagelijks bestuur)
Tel: +31 6 47908286)

Adres:
Straatweg 25
3621 BG Breukelen
Nederland

Telelefoon: + 31 (0) 346 291211

E-mail: secretariaat@taxassurance.nl

Secretariaat Stichting RTAP

Maura Welling
Straatweg 25
3621 BG Breukelen
Nederland

Telefoon: + 31 (0) 346 291494
E-mail: secretariaat@taxassurance.nl

De website, het register en de producten zijn een samenwerking tussen de Stichting RTAP en Domus Editoria B.V.

Redactie

Mr. R.R. Kramer RA, hoofdredacteur
Prof. dr. L. Paape RA RO CIA

Redactiesecretariaat

Maura Welling
Straatweg 25
3621 BG Breukelen
Nederland

Telefoon: + 31 (0) 346 291494
E-mail: redactie@taxassurance.nl

Uitgever

Domus Editoria BV
drs. I.F.C.M. Ketelaars

De Molen 37
3994 DA Houten (bezoekadres)

Postbus 545
3990 GH Houten (postadres)

Telefoon: 088-20 01 909
Fax: 084-73 08 267
Web: www.domuseditoria.nl
E-mail: taxassurance@domuseditoria.nl

Lidmaatschapscontributie

Gecertificeerde en Geassocieerde Tax Assurance Providers betalen een lidmaatschapscontributie van € 475,- excl. btw per kalenderjaar, ingaande op 1 januari van elk kalenderjaar. Aspirant Tax Assurance Providers betalen € 235,- excl. btw per kalenderjaar. Na inschrijving bent u lid van het register en heeft u tevens toegang tot alle onderdelen van het kenniscentrum.

Vormgeving

Roelof Koster Design, Mildam

Webbouw

Swis, Leiden

Opzeggingen

U kunt vóór 1 december van het kalenderjaar opzeggen bij het secretariaat van de Stichting RTAP. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Auteursrecht

(c) Stichting RTAP en Domus Editoria. Deze site, alle content die erop aangeboden wordt en alle overige producten van Tax Assurance, genieten auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor gebruik door geregistreerde gebruikers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de content te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Overal waar - voor het gemak van de gebruiker en de optimalisering van de dienstverlening van uitgever aan gebruiker - externe bronnen worden genoemd of ontsloten, geldt het auteursrecht van de desbetreffende bron.

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

  • Aspirant Tax Assurance Provider
  • Geassocieerd Tax Assurance Provider
  • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria