Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Disclaimer

De uitgever van deze website (Domus Editoria BV, hierna: "Domus Editoria", in samenwerking met Stichting RTAP) is zich bewust van zijn taak om een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in deze informatie.

Het gebruik van de informatie geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van en voor risico van de gebruiker.

Domus Editoria is niet verantwoordelijk voor het optreden van fouten, storingen en onderbrekingen in het functioneren van de website. Domus Editoria sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade en kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het al dan niet functioneren van de website, alsmede met het gebruik van informatie, producten en diensten die via de website en andere uitingsvormen worden aangeboden.

Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan Domus Editoria worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Domus Editoria heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht

Deze site en alle content die erop aangeboden wordt, genieten auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door geregistreerde gebruikers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de content te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Overal waar - voor het gemak van de gebruiker en de optimalisering van de dienstverlening van uitgever aan gebruiker - externe bronnen worden genoemd of ontsloten, geldt het auteursrecht van de desbetreffende bron.

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

  • Aspirant Tax Assurance Provider
  • Geassocieerd Tax Assurance Provider
  • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria