Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Over Tax Assurance

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen dwingen organisaties tot het transparant afleggen van verantwoording over hun belastingbijdrage aan de samenleving. Daarnaast heeft de Belastingdienst met horizontaal toezicht een nieuwe vorm van systeemtoezicht geïntroduceerd, waarbij zowel voor de Belastingdienst als organisaties de toezichtlasten moeten afnemen. Organisaties zullen moeten aantonen dat ze fiscaal 'in control' zijn en hun belastingprocessen op orde hebben. De Belastingdienst zal moeten kunnen beoordelen of dit inderdaad zo is.

Dit geldt niet alleen voor Nederland. Belastingdiensten over de hele wereld herijken hun handhavingsstrategieën en baseren die steeds meer op ‘horizontale’ concepten. De vraag die toezichthoudende overheidsdiensten zich stellen is hoe beoordeeld kan worden dat een belastingplichtige inderdaad zijn zaken op orde heeft.

Om deze controle mogelijk te maken is het vakgebied tax assurance met het tax control framework ontwikkeld. Dit vakgebied heeft een fundamenteel andere benadering in de fiscale toezicht- en de beheersingspraktijk veroorzaakt; niet alleen de toezichthouder moet worden overtuigd van de kwaliteit van haar fiscale beheersing, maar ook de overige stakeholders van de organisatie.

Waarom is tax assurance nodig?

  • Fiscale risico’s drukken hun stempel op de bedrijfsvoering.
  • Er is een verschuiving van een incident-gedreven aanpak naar een procesmatige benadering.
  • Een goed fiscaal risicobeheersingssysteem (tax control framework) geeft inzicht in de fiscale risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Ook fiscale kansen worden herkend.
  • Het tax control framework wordt in tegenstelling tot vroeger, toen de fiscalisten ‘in the lead’ waren, onderdeel van de gehele organisatie. De gehele organisatie profiteert hiervan.
  • Grote bedrijven moeten transparant en compliant zijn, zeker ook over hun fiscale zaken.
  • Fiscale zaken maken integraal onderdeel uit van het MVO en CSR-beleid. Ook de maatschappij heeft steeds meer aandacht voor het betalen van een fair share, alleen voldoen aan wet- en regelgeving is niet meer genoeg.

Het houden van systeemtoezicht, het beoordelen van een business control framework en het tax control framework vragen om nieuwe vaardigheden. Deze vallen buiten het traditionele domein van de fiscalisten, belastingdienstmedewerkers en accountants. Tax Assurance Providers zijn hiertoe wel uitgerust en kunnen vaststellen of het getoetste bedrijf compliant is.

De Universiteit Nyenrode leidt Tax Assurance Providers op voor de hoogste kwalificatie. De Universiteit van Tilburg verzorgt in samenwerking met andere universiteiten en Nyenrode het onderwijs voor de aspirant-leden. Dit doen zij beiden via een postmaster opleiding.

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

  • Aspirant Tax Assurance Provider
  • Geassocieerd Tax Assurance Provider
  • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria