Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Privacy & cookies

Deze website (hierna: Taxassurance.nl) wordt uitgegeven door Domus Editoria BV, gevestigd te Houten, in samenwerking met Stichting RTAP. Voor Taxassurance.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Taxassurance.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Taxassurance.nl gegevens vast in een bestand. Taxassurance.nl gebruikt deze gegevens om de functionaliteit voor gebruikers te kunnen bieden. De persoonsgegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden.

Beveiliging

Taxassurance.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. Taxassurance.nl draagt er zorg voor deze procedures aan te passen aan de nieuwste/veiligste methodes.

Bezoekersgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Taxassurance.nl haar dienstverlening hierop kan aanpassen. Taxassurance.nl is en blijft vrij van advertenties en invloed op de content door derde partijen.

Gebruik van cookies

Taxassurance.nl maakt bij het aanbieden van deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat op de computer wordt opgeslagen en heeft tot doel om bepaalde instellingen van websites die u bezoekt, te onthouden. Taxassurance.nl maakt gebruik van tijdelijke en zogenaamde 'first-party' cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel opgeslagen om het gebruik van de functionaliteiten gemakkelijker te maken. Zo worden van gebruikers inloggegevens onthouden en kunnen gebruikers toetsen maken en makkelijk navigeren binnen het persoonlijk dossier.

Deze cookies identificeren computers (waaronder ook smartphones en tablets) en niet individuele gebruikers. Gebruikers kunnen op hun computerinstellingen eenvoudig aanpassen waardoor cookies niet door de machine worden geaccepteerd. Het op deze manier aanpassen van de computerinstellingen kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de website.

Taxassurance.nl maakt expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders. Deze website is advertentieloos en dat blijft zo.

Wijzigingen

Taxassurance.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Copyright / auteursrecht

Deze site en alle content die erop aangeboden wordt, genieten auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor gebruik door geregistreerde gebruikers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de content te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Overal waar - voor het gemak van de gebruiker en de optimalisering van de dienstverlening van uitgever aan gebruiker - externe bronnen worden genoemd of ontsloten, geldt het auteursrecht van de desbetreffende bron.

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

  • Aspirant Tax Assurance Provider
  • Geassocieerd Tax Assurance Provider
  • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria