Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Over de Stichting
Registered Tax Assurance Providers (RTAP)

Om als Tax Assurance Provider gecertificeerd te blijven is in september 2012 een register opgericht, het Register Tax Assurance Provider (RTAP). De Stichting Registered Tax Assurance Providers die het register heeft opgericht, is bedoeld voor diegenen die de beschermde kwalificatie RTAP mogen voeren.
De commissie-Stevens heeft Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst onderzocht. De commissie spreekt daarbij over periodieke “APK-controles” om te bezien of de vertrouwensrelatie tussen de Belastingdienst en een bedrijf nog steeds is gerechtvaardigd.

Dergelijke onderzoeken kunnen worden uitgevoerd door een onafhankelijke én gecertificeerde partij die kan beoordelen of een bedrijf haar fiscale processen op orde heeft. Op basis van richtlijnen van de Belastingdienst kan deze onafhankelijke én gecertificeerde partij een rol vervullen bij de toezichtfunctie van de Belastingdienst. Dit heeft voor de Belastingdienst als voordeel dat bedrijven die hun zaken aantoonbaar op orde hebben, niet of in verminderde mate door de Belastingdienst behoeven te worden gecontroleerd. Dit stelt de Belastingdienst in staat zich te richten op belastingplichtigen die juist meer toezicht behoeven.

Eind 2011 is de Stichting Registered Tax Assurance Provider opgericht die beoogt de expertise van professionals werkzaam in deze praktijk te bundelen en verder te professionaliseren. Vanaf september 2012 heeft de Stichting een register geopend voor diegenen die de beschermde kwalificatie ‘Registered Tax Assurance Provider’ (RTAP) mogen voeren.
De Registered Tax Assurance Provider is bij uitstek geschikt om een onafhankelijk oordeel te vellen over de mate waarin een bedrijf fiscaal 'in control' is. De RTAP kan daarom de Belastingdienst veel werk uit handen nemen én kan het bedrijfsleven veel administratief werk besparen door controles door de Belastingdienst overbodig te maken.

Doel van de Stichting

Het doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de leden verder worden geprofessionaliseerd en dat het opleidingsprogramma wordt geaccrediteerd.

Leden dienen aan een aantal voorwaarden voldoen om in het register te worden opgenomen. Zij dienen:

 • aantoonbaar te beschikken over de theoretische kennis, praktische vaardigheden en praktijkervaring met betrekking tot tax assurance;
 • jaarlijks speciaal aanbevolen of verplichte cursussen en trainingen te volgen om de relevante kennis op peil te houden;
 • zich te houden aan de strenge gedrags- en beroepsregels van de Stichting;
 • voor de hoogste kwalificatie aantoonbaar in de praktijk als Tax Assurance Provider werkzaam zijn;
 • zich te onderwerpen aan de uitspraken van een speciaal daartoe opgerichte tuchtcommissie waarin de Stichting voorziet.

Er zijn drie categorieën Tax Assurance Providers:

 1. Geregistreerde Tax Assurance Providers (hoogste categorie)
  Deze mogen in de praktijk werkzaamheden als RTAP uitvoeren.
 2. Geassocieerde Tax Assurance Providers
  Deze hebben een door de Stichting erkende opleiding afgerond en voldoen tevens aan de voorwaarden van permanente educatie.
 3. Aspirant Tax Assurance Providers (aspirant-leden)
  Deze hebben de basisopleiding aan de Universiteit van Tilburg gevolgd.

Mensen die niet voldoende zijn gekwalificeerd in het vakgebied tax accounting en tax reporting maar wel voldoen aan alle andere opleidings- en ervaringseisen mogen de titel RTAP SME voeren. De afkorting SME staat voor small and medium enterprises. Bij deze organisaties mogen deze personen werkzaamheden als RTAP uitvoeren (mits zij gecertificeerd zijn). Voor definities van SME verwijzen we u naar de reglementen.

Bestuur

Mr. Wilbert Huijbens
Mr. Roy Kramer RA
Ellen Stevers (secretariaat)

Inlichtingen

Wilbert Huijbens (+31 6 46382723)
Roy Kramer (+31 6 47908286)

secretariaat@taxassurance.nl

Raad van advies

Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, Nyenrode, voorzitter
Prof. dr. Peter Essers, Universiteit van Tilburg
Mr. Martin van Rabenort, E&Y
Prof. mr. Steven Schuit, Nyenrode/Universiteit van Utrecht

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

 • Aspirant Tax Assurance Provider
 • Geassocieerd Tax Assurance Provider
 • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria