Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance

Editie(s) tot nu toe verschenen:


 

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden. Tevens organiseert de Stichting RTAP 2x per jaar een nascholingsbijeenkomst in het kader van uw permanente educatie. Voor uw verdere PE-verplichtingen, zie art. 5, lid 3, Reglement toetreding Register Stichting RTAP.

Wat houdt dit vakblad voor u als RTAP-lid in?

 • U ontvangt in de maanden maart en augustus/september het vakblad in combinatie met een digitale leer- en toetsomgeving van het kenniscentrum.
 • U heeft de mogelijkheid om per jaar maximaal 16 PE-punten te behalen. Per editie kiest u uit de artikelen maximaal 4 artikelen voor toetsing, die per stuk 2 PE-punten kunnen opleveren.
 • U heeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docent van het nascholingsartikel.
 • Uw PE-punten worden automatisch geregistreerd in het register RTAP en getoond in uw persoonlijk dossier op de website.

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ in het kort:

 • Individueel gericht onderwijs, aangevuld met collectieve nascholing in de vorm van nascholingsbijeenkomsten. U ontvangt persoonlijke toegangscodes tot de digitale leeromgeving, waarmee u bij goed gevolg PE-punten kunt behalen. Met de verplichte nascholingsbijeenkomsten behaalt u ook PE-punten.
 • Strikt onafhankelijke positionering. Het kenniscentrum is strikt onafhankelijk van opzet. Het bevat geen advertenties en wordt niet gesponsord.
 • Interdisciplinair karakter. Buiten het onderwerp tax assurance komen ook onderwerpen als business & tax environment, business operations, tax operations, task risk management en monitoring & testing aan bod.
 • Postacademisch niveau.
 • Heldere opbouw van de artikelen middels samenvattingen, leerdoelen, voorbeelden, aanvullende verwijzingen, kennistoetsen, e.d.
 • Door de Stichting RTAP geaccrediteerd onderwijs.
 • Cyclisch en thematisch karakter. Belangrijke en vaste onderwerpen komen met regelmaat terug in de PE-artikelen.
 • Naast de hoofdartikelen ruimte voor interviews, andere verdiepende artikelen, opinie, columns e.d.
 • Toegepaste maar wetenschappelijk verantwoorde benadering.

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ richt zich met artikelen op de volgende onderwerpen:

 • business & tax environment
 • business operations
 • tax operations
 • tax risk mangement
 • monitoring & testing
 • tax assurance

De redactie van het ‘Vakblad Tax Assurance’ bestaat uit top-professionals uit het vakgebied:

Hoofdredactie:

Mr. R.R. Kramer RA

Mr. E.M.E. van der Enden

Redactie:
Prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel – van Dijk RA
Drs. ing. R. Hoyng
Mr. M.D. Keyzer
E. van Loon
Mr. M.E Oenema
Prof. dr. L. Paape RA RO CIA
J. Piepers RA Emita
Mr. dr. R. Russo
Drs. J.F.M. Zweekhorst FB

De eerste aflevering van het ‘Vakblad Tax Assurance’ is in maart 2013 verschenen. U kunt ook als niet-RTAP-lid een abonnement nemen op het Vakblad Tax Assurance. Dit kost € 97,50 excl. btw per jaar. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan.

omslag vakblad nieuw

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria