Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2015, nummer 1

‘Palman qui meruit ferat’

Edwin van Loon - Column

Sinds augustus van het vorig jaar ben ik werkzaam bij ING Bank N.V. Daarvoor was ik een kleine dertig jaar werkzaam bij voornamelijk BIG 4-kantoren, na een korte kennismaking met de Belastingdienst tijdens de zogeheten RAD-opleiding (voor ‘ingewijden’: de opleiding tot kandidaat adjunct accountant 1e klasse).
Ik vraag me wel eens af wat de invloed is geweest van de ervaringen opgedaan bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst. In elk geval ben ik de docenten van het opleidingscentrum van de Belastingdienst nog altijd dankbaar voor hetgeen zij mij destijds hebben bijgebracht.

.

Het Bayesiaanse model voor Tax Assurance

Paul van Batenburg, Robbert Hoyng - Hoofdartikel

In de vierde en laatste aflevering van ons vierluik over steekproeven en horizontaal toezicht geven wij aan hoe de wiskunde achter het Bayesiaanse model werkt. Daarbij wordt regelmatig teruggegrepen naar de vorige drie afleveringen. Met dit model kan een steekproefomvang worden bepaald in de situatie waarin het Tax Control Framework effectief maar niet optimaal is: de te controleren populatie bevat geen grote fouten meer, maar de steekproef hoeft niet brandschoon te zijn.

.

Tax Assurance in… het Verenigd Koninkrijk

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De maatschappelijke discussie over het betalen van belasting door multinationale ondernemingen kreeg in het Verenigd Konink-rijk (VK) in 2012 een nieuwe dimensie door de ‘hearings’ van het Public Accounts Committee. Multinationale ondernemingen als Amazon, Google en Starbucks kwamen onder vuur te liggen vanwege het feit dat zij nauwelijks vennootschapsbelasting bleken te betalen door gebruik te maken van belastingconstructies. Dit leidde tot wereldwijde verontwaardiging. Het voorkomen van ‘tax avoidance’ is sindsdien een actueel onderwerp dat bijvoorbeeld de OESO hoog op de agenda heeft staan. Heeft deze ontwikkeling ook invloed gehad op het fiscale toezicht op grote ondernemingen in het VK? Hoe ziet de toezichtstrategie van HMRC er nu uit?

.

Het behoud van de Nederlandse fiscale autonomie

Eelco van der Enden - Algemeen

In deze nieuwe reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze eerste aflevering is dat… Cora van Nieuwenhuizen, Europarlementariër voor de VVD en lid van de ‘special parliamentary committee to look into EU member states’ tax rulings and other measures similar in nature’, is duidelijk: “Nederland moet zijn fiscale autonomie behouden en zich niet laten wegzetten als ‘slechtste jongetje uit de klas’, want dat zijn we gewoon niet. Ik probeer de nuance weer terug te brengen in het debat rondom internationale fiscale ontwikkelingen. Op dit moment wordt er een te eenzijdige, vaak emotionele discussie gevoerd die niet altijd berust op feiten.”

.

Nederlandse financiële instellingen en fiscale transparantie

Silvain Niekel - Hoofdartikel

De afgelopen jaren is de roep om meer transparantie over het fiscale gedrag van ondernemingen steeds luider geworden. Financiële instellingen nemen in deze maatschappelijke discussie een bijzondere positie in. Zij worden tegenwoordig niet alleen met betrekking tot hun eigen fiscale beleid onder het vergrootglas gelegd, maar ook wordt van hen in toenemende mate verwacht dat zij het fiscale gedrag van hun klanten in de gaten houden en bij de selectie van hun beleggingen reke-ning houden met het fiscale profiel van de desbetreffende onderneming.

.

Van donkere kamer naar overbelicht

Sander Kloosterhof, Kim Kempers, Jochem Siepe - Hoofdartikel

De belastingpositie van ondernemingen heeft zich in een sneltreinvaart ontwikkeld van ‘black box’, via ‘in control’ en ‘trans-parant’, tot soms ‘beklaagdenbank’. De stap naar deze twee laatste fases vindt bijna tegelijkertijd plaats. Deze veranderende kijk op de belastingpositie heeft een grote impact op de tax planning van ondernemingen. Daarnaast heeft dit impact op de organisatie van de belastingfunctie van ondernemingen. In dit artikel wordt een aantal aspecten hiervan nader toegelicht.

.

grond•slag (de; m; meervoud: grondslagen)

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

“Wiebes antwoordde dat iedereen gebaat is bij ‘zo min mogelijk mystiek’ rond de rulings. Hij benadrukte dat bij een ruling niet wordt onderhandeld met bedrijven over de grondslag waarover zij winstbelasting moeten betalen, laat staan over de hoogte van het belastingtarief. Wat volgens hem gebeurt, is dat bedrijven van tevoren zekerheid wordt geboden over de vraag waarover zij belasting moeten in plaats van achteraf. De uitkomst is in beide gevallen hetzelfde, aldus Wiebes.”

.

Monitoring van de WKR; lastiger dan u denkt

Willem Veldhuizen, Michel Smit - Opinie

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (hierna: WKR) voor iedereen verplichte kost: het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen maakt plaats voor de ‘eenvoudigere’ WKR. De WKR vraagt van u als werkgever dat u inzicht hebt in alle aan de werknemers te relateren kosten, dat u deze op de fiscaal juiste wijze weet te duiden en dat deze WKR-kosten juist en volledig in de administratie worden opgenomen.

.

Brutally honest

Eelco van der Enden - Blog

Een tijdje terug was ik spreker op een conferentie in Parijs. De conferentie was georganiseerd ten behoeve van vastgoedfondsen. Het onderwerp waar ik over mocht spreken was compliance. Compliance in brede zin en fiscale in het bijzonder. Na enige waarnemingen te hebben gedeeld die het algemene toezichtlandschap raken, daalden we af naar de rol van de verantwoordelijke operationele managers in het compliance-proces. Zonder aanzien des persoons was iedereen van mening dat de wereld de afgelopen jaren enorm was veranderd en dat met name media-aandacht de belangrijkste drijfveer was voor de toegenomen aandacht voor compliance. Transparantie en publieke verantwoording, voorheen relatief onbekende begrippen, nopen tot een herbronning van beleid en het aanpassen van werkprocessen.
Aangezien tegenwoordig alles altijd ‘praktisch’ moet zijn, moest ik van de organisatie ook met ‘praktische tips’ komen hoe met deze veranderingen om te gaan. Enfin, ik kwam met (in mijn ogen) 10 praktische tips waarvan de laatste was:

Be honest with yourself.

.

De ‘randen van de nacht’

Eelco van der Enden - Blog

Vraag 3
Aan welke eisen moet een boekenonderzoek voldoen om zo te mogen worden genoemd? Is bij alle boekenonderzoeken aan deze eisen voldaan?
Antwoord op vraag 3
De Belastingdienst gebruikt als definitie van boekenonderzoeken: alle contacten met belastingplichtigen waarbij de administratie wordt getoetst aan werkelijkheid of norm. Het moet hierbij gaan om een boekenonderzoek op het adres van de ondernemer of zijn vertegenwoordiger (het zogenoemde ‘toezicht buiten’).

.

Het kader van horizontaal toezicht

Margot Oenema - Hoofdartikel

Bij tax assurance staat de vraag centraal hoe een onderneming door een Tax Control Framework (TCF) fiscaal in control kan zijn. Er wordt doorgaans veel aandacht geschonken aan de materiële invulling daarvan door de onderneming en zijn accountant. Alle verrichte inspanningen op dat gebied zijn er echter op gericht om de onderneming te laten voldoen aan een formele, wettelijke norm: het indienen van de wettelijk vereiste aangifte en het vervolgens betalen van de juiste belastingschuld. Ondanks de inspanningen en het daaruit afgeleide vertrouwen in de onderneming dat hij door zijn TCF in staat is aan deze plichten te voldoen, blijft de belastinginspecteur al zijn toezichtsbevoegdheden behouden die hem op grond van de wet toekomen. Tax assurance speelt daardoor een rol in het krachtenveld dat toezicht heet.

.

Wij zijn geweldig!

Eelco van der Enden - Blog

Belastingdiensten uit 22 EU-landen sluiten rulings. Toch worden Luxemburg en Nederland nu geviseerd. Er is geen westers land dat niet een vorm van een patent-box kent. Toch lijkt het er hier ook op dat met name Nederland onder vuur ligt. Een aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn vonden wij niet nodig. Het Europees Parlement beschikte onlangs echter anders. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een georkestreerde Holland-‘bashing’. De motieven laten zich raden. Oprechte verontwaardiging of politiek opportunisme.
Hoe moet je dit diplomatiek nou pareren? Ongetwijfeld heeft men bij Financiën een afgewogen communicatiestrategie afge-sproken die ons van een dreigend fiscaal isolement zal bevrijden. Zeker binnen de coalitie. Verwarrend zijn de Nederlandse standpunten binnen het Europees Parlement wel. Paul Tang van de PvdA en Socials & Democrats-fractie in het Europees Parlement laat weten dat hij het huidige Nederlandse internationale fiscale beleid feitelijk niets vindt. Het VVD-smaldeel in datzelfde Europees Parlement is stil. Meneer Verhofstadt, voorzitter van de ALDE-fractie eist met steun van D66-Europarlementariërs een nader onderzoek naar deze onzalige ruling-praktijken. Praktijken waar hij mede verantwoordelijk voor was toen hij premier van België was overigens. Voor alle duidelijkheid, VVD en D66 maken deel uit van de ALDE-fractie.

.

De weg naar herziening is geplaveid met goede voornemens

Edwin van Loon, Micha Keyzer - Hoofdartikel

Onroerendgoedontwikkelaars en andere eigenaren van commerciële onroerendgoedobjecten zijn mede door de economiche crisis geconfronteerd met aanzienlijke leegstand. Deze leegstand heeft onder andere door de doorlopende onderhouds-, beveiligings-, en verzekeringskosten gevolgen voor de financiële reserves. Ook voor de btw heeft leegstand aanzienlijke gevolgen, namelijk het als gevolg van leegstand voorkomen dat reeds in aftrek gebrachte btw (voorbelasting) op de gemaakte kosten van een onroerende zaak (gedeeltelijk) terugbetaald dient te worden. Wij zullen in de hiernavolgende casus consequenties voor de financiële verantwoording, evenals de controle daarvan, van verhuurscenario’s bespreken.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria