Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2015, nummer 2

Beweging

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Paul Tang zegt iets buitengewoon belangwekkends in dit blad: ‘Het bedrijfsleven is progressiever dan rechtse politici.’ Ik heb deze uitspraak proberen te plaatsen binnen de context van ons vakgebied. Hoe komt het dat wij zo lastig voet aan de grond krijgen bij traditionele belangenvertegenwoordigers binnen de Nederlandse fiscale wereld? Ik denk dat dat komt omdat fiscalisten buitengewoon conservatief zijn.

.

De inrichting en waarde van het tax risk management en de rol van fiscale interne monitoring

Lisette van der Hel-van Dijk, Maarten Siglé - Hoofdartikel

Ingegeven door de wereldwijde economische crisis is de aandacht voor het betalen van belasting door multinationale ondernemingen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wereldwijd bestaat bij verschillende stakeholders een grote vraag naar ‘transparantie’ over de fiscale gedragingen van multinationals. Belastingdiensten hanteren ‘transparantie’ als uitgangpunt in zogenoemde cooperative compliance strategieën. Het ‘tax risk management’ lijkt daarin een onmisbare factor. Wij constateren dat zowel in Nederland als in het buitenland onduidelijkheid bestaat over het tax risk management. Dit geldt zowel voor de inrichting door ondernemingen ten behoeve van het openbaren van fiscale risico’s alsook voor het gebruik door belastingdiensten voor het aanpassen van het fiscale toezicht. Wij geven in deze bijdrage handvatten om die onduidelijkheid weg te nemen door het vizier te richten op de ‘fiscale monitoring’, waarbij we de Nederlandse context als case study gebruiken.

.

Bedrijfsleven progressiever dan rechtse politici

Eelco van der Enden - Interview

‘Gewoon belasting betalen waar echte winst wordt gemaakt’
In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Paul Tang.
Paul Tang (23 april 1967) is sinds 1 juli 2014 delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Zijn werk strekt zich uit over economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget tot energie en innovatie. Van 2007-2010 was Tang financieel en fiscaal woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als plaatsvervangend directeur van de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken, als onderzoeker bij het Centraal Planbureau en was hij als econoom verbonden aan Boer & Croon. Paul Tang is woonachtig in Amsterdam en Brussel en is vader van twee kinderen.

.

Btw-voorzieningen in jaarrekeningen

Guido Lubbers, Sjef de Wit - Hoofdartikel

Voor de btw bestaat er een grote ongelijkheid in regelgeving bij het opnemen van jaarrekeningvoorzieningen ten opzichte van de vennootschapsbelasting (Vpb-)voorzieningen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de wijze waarop een accountant de btw en Vpb c.q. aangifte en aanslagbelastingen benadert. Ondanks diverse nieuwe regelgeving ziet het er niet naar uit dat deze regulering zal bewerkstelligen dat de btw en Vpb op gelijke wijze voor het bepalen van een voorziening worden behandeld. Er zit nu eenmaal een te groot fundamenteel verschil tussen de btw en Vpb. Wel zal de btw belangrijker gaan worden voor de accountant, onder andere door trends zoals Base Erosion & Profit Shifting (hierna: BEPS1) en de verschuiving van het belasten van arbeid naar consumptie.

.

Auditing, assurance, horizontaal toezicht en bestuursrecht

Hein Kloosterman - Hoofdartikel

Het artikel beschrijft een fundamenteel model van de financiële controle. Het gaat uitgebreid in op een aantal controletechnische begrippen. De modelbouw hanteert uitgangspunten van statistical auditing. Daarmee wordt ook horizontaal toezicht verklaard. Ten slotte wordt uitleg gegeven aan de verantwoordelijkheid voor boetes die als gevolg van een boekenonder-zoek worden opgelegd: alleen bij opzettelijke fouten horen boetes.

.

Country-by-country reporting of toch nog steeds country-to-country reporting?

John Sloot - Hoofdartikel

In een poging overheden beter te equiperen tegen belastingontwijking hebben de OECD en de G20-landen een pakket aan maatregelen uitgewerkt waarmee het voor multinationals moeilijker moet worden om de grondslag voor winstbelastingen over hun wereldwijde activiteiten min of meer kunstmatig te verdelen. Eerdere pogingen om tot een betere allocatie van winsten te komen zijn weinig effectief gebleken. Deze keer zijn de verwachtingen onder fiscalisten echter hoog gespannen. Voor zover die verwachtingen daarop op country-by-country reporting berusten, voorziet de auteur vooral nieuwe teleurstellingen. Het streven naar een hogere mate van fiscale transparantie staat op gespannen voet met het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat voor individuele landen. Dat individuele landen de maatregelen niet volledig zullen omarmen blijkt wel uit implementatievoorstellen per land. Ondanks het actiepakket BEPS blijft er waarschijnlijk voldoende ruimte voor country-to-country reporting.

.

Technologie

Eelco van der Enden - Blog

Mr. E.M.E. van der Enden is partner bij PwC en verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.
Als er één onderwerp is dat de agenda van fiscaal verantwoordelijken de komende jaren gaat beheersen is het wel technologie. Inderdaad, u leest het goed. Fiscaal verantwoordelijken en niet (per se) fiscalisten. Dat komt omdat steeds meer niet-fiscalisten eindverantwoordelijk worden voor fiscale afdelingen binnen ondernemingen.

.

De invloed van automatisering op btw-controles

Edwin van Loon, Richard Cornelisse - Opinie

De Nederlandse Belastingdienst heeft aangekondigd dat 5.000 van de 30.000 medewerkers hun huidige baan verliezen. Routinematige en arbeidsintensieve administratieve processen worden in steeds hogere mate geautomatiseerd. Daarnaast bieden ontwikkelingen op het gebied van de inzet van moderne datamining- en data-analysetechnieken in de toezichts- en handhavingssfeer nieuwe mogelijkheden voor de Dienst, waardoor het profiel van de medewerkers verandert.
Deze hiervoor in het kort geschetste ontwikkelingen leiden tot een nieuwe manier van werken die zou moeten leiden tot een forse reductie van de inzet van administratief opgeleid personeel en de aankondiging dat er 1.500 nieuwe medewerkers zullen worden gezocht met een aangepast ‘IT’-profiel.
De ambities zijn duidelijk: IT lijkt een deel van de arbeidsintensieve werkzaamheden van de belastingcontroleur over te nemen. Door bijvoorbeeld het koppelen van informatiebronnen kunnen belastingcontroles efficiënter worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is bij sommigen de wel bekende aansluiting van zogeheten ‘kilometeradministraties’ met informatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau rondom snelheidsovertredingen.

.

Tax is a battlefield

Eelco van der Enden - Blog

België heeft Luxemburg op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat transacties van meer dan € 100.000 met Luxemburg separaat aan de Belgische belastingdienst moeten worden gemeld. Dat was een paar dagen nadat de TAXE-commissie naar Den Haag was gekomen om mensen van verschillend pluimage te horen wat zij van het Nederlandse fiscale stelsel vinden.

.

Negatief koopadvies

Eelco van der Enden - Column

Onlangs publiceerde de Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect van het Europees Parlement hun draft report ‘on tax rulings and other measures similar in nature or effect’. Ondanks het gegeven dat het een concept betreft, verwacht ik niet dat er substantiële aanpassingen zullen volgen. De toon is gezet. Het Europees Parlement  lijkt in meerderheid bereid tot verregaande stappen om ‘de ruggegraat van de infrastructuur van de belastingontwijking op industriële schaal’ te breken.

.

Fiscale transparantie en fiscaal beleid bij multinationals: de Tax Transparency Benchmark 2015

Manon van Aalst, Imre Vellenga, Annemieke Reijngoud - Hoofdartikel

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft in juli 2015 de Tax Transparency Benchmark gepubliceerd. Hierin is getest in hoeverre Nederlandse beursgenoteerde bedrijven transparant zijn over hun fiscale strategie. Ten opzichte van 2014 lijkt er al vooruitgang, maar desondanks scoren slechts negen bedrijven op of boven de 50%. Bedrijven die achterop lopen zullen zich hiervan rekenschap moeten geven en hun inspanningen met betrekking tot fiscale strategie serieus gaan nemen. Er zijn bijzonder veel (internationale) ontwikkelingen gaande op het gebied van fiscale transparantie. De VBDO doet een aantal aanbevelingen aan diverse stakeholders hoe om te gaan met de ontwikkelingen en een verantwoord fiscaal beleid te voeren.

.

Van oude elites en de dingen die voorbijgaan

Eelco van der Enden - Blog

Daardoorheen huppelden wat marginalen van D66 en GroenLinks die VPRO keken omdat dat nu eenmaal intellectueel verantwoord leek. Met de verandering van de maatschappij en de komst van multi- en sociale media kregen belangengroepen een stem die niet bij een van de van de traditionele blokken hoorde. De zuilen vielen om. De samenleving is mondiger geworden nu ze over meer kennis beschikt dan vroeger. Het prerogatief van informatie rust niet meer bij de oude elite die wist wat goed voor ons was en wat we moesten weten… althans, naar hun mening.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria