Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2016, nummer 1

De fiscalist als data scientist?

Roy Kramer - Column

Anno 2016 zien we een enorme versnelling van innovaties, die qua aard en in intensiteit toenemen. Digitale transformatie, snel wijzigende bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders, snel wijzigende regelgeving en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op korte termijn. De wereld is in transitie en dat geldt ook voor de fiscaliteit.

.

Eisen stellen aan tax assurance providers

Marcel Pheijffer - Hoofdartikel

‘Vertrouwen’ en ‘tax assurance providers’ – zoals de belastingadviseur en de accountant – zijn belangrijke componenten in het horizontaal toezicht. Indien we de begrippen met elkaar verbinden, doemt al snel de vraag op: is de tax assurance provider te vertrouwen? We kunnen bij het beantwoorden van die vraag niet voorbijgaan aan de kritiek die er op beide beroepsgroepen – met name de laatste jaren – wordt geuit. Daarbij ligt het accent ten aanzien van de belastingadviseurs met name op vraagstukken die aan hun beroepsethiek raken. Bij de accountants ligt het accent zowel op de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden als op de beroepsethiek. Kernvraag is of vorenbedoelde kritiek consequenties zou moeten hebben voor de eisen die de Belastingdienst aan tax assurance providers dient te stellen.

.

Commodityhandel: IFRS en btw

Rogier Vanhorick , Edwin van Loon - Hoofdartikel

Nadat deze bijdrage is gelezen zal de lezer een goed beeld hebben van de complexiteit van het beheersen van vraagstukken ter zake de verschillen tussen de basis IFRS-reportingbeginselen van de verantwoording van financiële
instrumenten voor commodity’s (1), de verschillende btw-verantwoording(en) van commoditytransacties (2) en tot slot het vraagstuk rondom de aansluiting tussen deze geheel verschillende typen administraties (3). We bieden lezers ten slotte stof tot nadenken waar het gaat om de potentieel zeer omvangrijke financiële impact van dit type activiteiten voor financiële instellingen.

.

De volgende zoekterm in Google: accountants en tax assurance

Edwin van Loon, Arnoud Aikema - Opinie

Accountants – het is algemeen bekend – maken veel gebruik van hun computers. Ze zullen – maar dat is een niet nader onderzochte veronderstelling – ook wel gebruikmaken van zoekmachines als Google en YouTube-filmpjes (ook van Google) kijken. De wetten en regels die gelden voor accountants zullen dat vast niet verbieden. Voor het overige is de rol en de beroepsuitoefening van de accountant wel strak gereguleerd. In een aantal wetten en nadere voorschriften (met de status van wet) is bepaald welke verantwoordelijkheden de accountant heeft en op welke wijze de accountant zijn werkzaamheden dient uit te voeren en zijn dossier dient in te richten. De werkwijze en dossiervorming zijn onder meer afhankelijk van de aard van de opdracht die aan de accountant verstrekt is. Een algemeen geldend kenmerk van het controlewerk van de accountant – ongeacht de aard en omvang van de controleopdracht – is het maatschappelijke belang dat hij daarmee dient. Dit artikel beoogt een relatie te leggen tussen dat maatschappelijke belang en Google (en nog een heleboel andere bedrijven).

.

Joint audits: 
kans of bedreiging?

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

In de afgelopen jaren hebben internationale organisaties de nodige maatregelen gepresenteerd om een fundamentele verandering in het wereldwijde belastingklimaat te bewerkstelligen. Deze maatregelen zijn geënt op meer transparantie en meer samenwerking tussen belastingdiensten. Agressieve fiscale planning, schadelijke fiscale regelingen en belastingfraude gedijen immers vooral in een complexe omgeving waarin geen samenwerking plaatsvindt. Onderdeel van die maatregelen zijn de zogenoemde joint audits of gezamenlijke belastingcontroles, die een stap verder gaan dan de bestaande vormen van samenwerking tussen belastingdiensten. In deze bijdrage geef ik inzicht in de ontwikkeling van joint audits en bespreek ik de bestaande vraagstukken. Ik constateer dat landen weliswaar weinig vooruitgang lijken te boeken in het uitvoeren van joint audits, maar dat een dergelijk instrument in een open en coöperatief belastingklimaat onmisbaar is voor de ontwikkeling van het internationale fiscale toezicht.

.

In gesprek met… Eerste Kamerlid Marnix van Rij

Eelco van der Enden - Interview

In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Eerste Kamerlid Marnix van Rij.

.

Onafhankelijk platform

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Voor u ligt alweer de zevende uitgave van het Vakblad Tax Assurance. De filosofie van onze digitale en papieren uitgaven is even helder als simpel: het bieden van een open platform voor artikelen, meningen en reacties op zaken die tax assurance in de breedste zin des woords raken. Dat kunnen zijn: audittechnieken, technologie, de operationele kant van BEPS, het (dis)functioneren van adviseurs en belastingdiensten, enz. Zo bijzonder kan dat toch niet zijn, zou je denken. Niets is minder waar.

.

Hellend vlak

Eelco van der Enden - Blog

De reacties op het advies van advocaat-generaal René Niessen om de fictieve rendementsheffing af te schaffen wegens strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waren niet mild. ‘Technisch onjuist, niet onderbouwd en een politiek advies’, luidde het. De Volkskrant trok zelfs de conclusie dat men bij de Belastingdienst Niessen kennelijk een onbenul vindt. Niessen heeft met zijn advies echter een open zenuw geraakt waar de politiek en fiscalisten niet graag (publiekelijk) over praten: de effectiviteit van de Belastingdienst.

.

Horizontaal belastingtoezicht: het onderbouwen van fiscaal vertrouwen

Esther Huiskers-Stoop - Hoofdartikel

Als twee ondernemingen feitelijk en rechtens in dezelfde positie verkeren, hebben ze in beginsel beide recht of geen recht op een individueel convenant horizontaal toezicht. Onvoldoende vertrouwen bij de Belastingdienst in de bereidheid tot vrijwillige regelnaleving kan een reden zijn om met de ene onderneming wel en met de andere onderneming geen convenant te sluiten. De auteur beoordeelt hoe de Belastingdienst aan de onderbouwing van het fiscale vertrouwen invulling geeft en of dat nog verder kan worden verbeterd.

.

Nieuw vervaardigd goed wordt radicaal vernieuwd?

Marlies Kastelein , Willem Veldhuizen - Hoofdartikel

De criteria voor de omzetbelasting om te bepalen of sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak schuiven op in de richting van de criteria of voor de inkomstenbelasting sprake is van radicale vernieuwing. De vraag is of dat een goede zaak zal zijn voor woningcorporaties en andere investeerders in vastgoed, automatiseerders, adviseurs en last but not least de Belastingdienst. Ontstaan er nu minder geschillen wanneer deze terminologie eenduidiger wordt? En wat zijn de consequenties voor de administratie? Wordt het eenvoudiger of juist lastiger of juist niet om bewijs aan te leveren vanuit de administratie?

.

Busy season

Eelco van der Enden - Blog

Zoals Bokbier hoort bij herfst, rookworst bij erwten-soep, Donald bij Trump, fictief rendement bij 5,5%, zo hoort audit of tax bij ‘busy season’. Het ‘audit seizoen’ is weer begonnen! En wat zou tax assurance zijn zonder audit of tax. Het leuke van het busy season is de wederkerigheid van bepaalde thema’s. Dit jaar zijn er echter ook novelties.

.

In (schijn)gezamenlijkheid

Eelco van der Enden - Blog

Ik kon een glimlach niet onderdrukken toe ik het verzoek van Financiën onder ogen kreeg om vóór 15 februari met suggesties te komen voor het Belastingplan 2017. Niet het gegeven dat de voorstellen budgetneutraal dienen te zijn deden mij glimlachen. Ook niet het feit dat voorstellen van de commissies Van Dijkhuizen en Van Weeghel nog steeds actueel zijn. En zelfs niet het gegeven dat de politiek afgelopen jaren talloze voorstellen heeft mogen ontvangen van beroepsverenigingen, bedrijfsleven en wetenschap. Nee, ik moest glimlachen omdat deze oer-Hollandse fiscaal-politieke truc alweer uit de kast getrokken wordt: de oplossing in gezamenlijkheid.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria