Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Lidmaatschap

 1. Wat houdt het lidmaatschap van Tax Assurance in?

  Doordat u lid wordt van het register RTAP bent u herkenbaar als onafhankelijk en gecertificeerd Tax Assurance Provider. U valt onder gedrags- en beroepsregels van het register. U krijgt tevens onbeperkt en volledig toegang tot het kenniscentrum www.taxassurance.nl en uw persoonlijk dossier.

 2. Wat kost het lidmaatschap van Tax Assurance?

  Geregistreerde en Geassocieerde Tax Assurance Providers betalen voor registratie vanaf 1 januari 2013 een lidmaatschapscontributie van € 475,- excl. btw per kalenderjaar. Aspirant Tax Assurance Providers betalen € 235,- excl. btw per kalenderjaar.

 3. Hoe kan ik mijn lidmaatschap van Tax Assurance opzeggen?

  U kunt uw lidmaatschap schriftelijk vóór 1 december van het kalenderjaar opzeggen:

  Secretariaat RTAP
  t.a.v. Maura Welling
  Straatweg 25
  3621 BG Breukelen
  Nederland

  of via e-mail: secretariaat@taxassurance.nl

Stichting RTAP

 1. Wat doet de Stichting?

  Stichting RTAP beoogt de expertise van professionals werkzaam in de praktijk te bundelen en te professionaliseren. Accreditering van deze nieuwe (internationale) beroepsgroep is noodzakelijk. Daarom is een register geopend voor diegenen die de beschermde kwalificatie ‘Registered Tax Assurance Provider’ (RTAP) mogen voeren.

 2. Wie zitten er achter de Stichting?

  Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  Mr. Wilbert Huijbens
  Mr. Roy Kramer RA
  Ellen Stevers (secretariaat)

  De Raad van Advies bestaat uit:

  Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, Nyenrode, voorzitter
  Mr. Eelco van der Enden, PwC, NOB
  Prof. dr. Peter Essers, Universiteit van Tilburg
  Prof. mr. Steven Schuit, Nyenrode/Universiteit van Utrecht

 3. Waar vind ik het Reglement toetreding register?

  U vindt het Reglement toetreding Register op deze website, klik hier.

 4. Waar vind ik het Reglement erkenning opleidingen?

  U vindt het Reglement erkenning opleidingen op de website, klik hier.

Toelating

 1. Welke eisen stelt de stichting RTAP om toe te treden als Geregistreerd Tax Assurance Provider?

  De Stichting RTAP stelt de volgende eisen om toe te treden als Geregistreer Tax Assurance Provider:

  1. Inschrijving in het Register van de Stichting als Geregistreerd Tax Assurance Provider kan door hen die:
   1. te goeder naam en faam bekend staan, meerderjarig zijn, niet werkzaam zijn op een wijze die strijdig is met het Reglement voor de Beroepsuitoefening en
   2. de theoretische kennis, de praktische vaardigheden en recente praktijkervaring bezitten die nodig zijn om het beroep naar behoren te kunnen uitoefenen.
  2. De in lid 1, sub 2 bedoelde theoretische kennis, praktische vaardigheden en praktijkervaring worden aangetoond door:
   1. De afronding van geregistreerde opleidingen welke voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Reglement Erkenning Opleidingen en die zowel het vakgebied van Tax Assurance als Tax Accounting beslaan;
   2. het overhandigen van drie geanonimiseerde opdrachten, met opdrachtbevestiging, oordeel, het dossier van bevindingen en toelichting op de werkwijze.
  3. Ingeval een persoon niet beschikt over de in lid 1 sub 2 bedoelde theoretische kennis, praktische vaardigheden en praktijkervaring op het gebied van Tax Accounting maar wel voldoet aan alle overige in lid 1 genoemde vereisten wordt hij ingeschreven als Tax Assurance Provider SME.

  Met uitzondering van het jaar van inschrijving in het register dient om als Geregistreerd Tax Assurance Provider ingeschreven te staan dienen tevens jaarlijks minimaal 40 PE-punten te worden behaald.

 2. Welke eisen stelt de stichting RTAP om toe te treden als Geassocieerd Tax Assurance Provider?

  De Stichting RTAP stelt de volgende eisen om toe te treden als Geassocieerd Tax Assurance Provider:

  1. Inschrijving in het Register van de Stichting als Geassocieerd Tax Assurance Provider kan door hen die:
   1. te goeder naam en faam bekend staan, meerderjarig zijn, niet werkzaam zijn op een wijze die strijdig is met het Reglement voor de Beroepsuitoefening en
   2. de theoretische kennis, de praktische vaardigheden en recente praktijkervaring bezitten die nodig zijn om het beroep naar behoren te kunnen uitoefenen.
  2. De in lid 1, sub 2 bedoelde theoretische kennis, praktische vaardigheden en praktijkervaring kan worden aangetoond door het afronden van een of meerdere van onderstaande opleidingen:
   1. Executive post Master Tax Assurance aan de Nyenrode Business Universiteit;
   2. Mastercourse Tax Assurance aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg;
   3. Een opleiding die voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Reglement Erkenning Opleidingen en erkend is door de stichting.

  Met uitzondering van het jaar van inschrijving in het register dient men, om als Geassocieerd Tax Assurance Provider ingeschreven te staan, jaarlijks minimaal 40 PE-punten te behalen.

 3. Welke eisen stelt de stichting RTAP om toe te treden als Aspirant Tax Assurance Provider?

  U dient een van de onderstaande opleidingen te volgen (u hoeft deze nog niet te hebben afgerond):

  • Executive post Master Tax Assurance aan de Nyenrode Business Universiteit;
  • Executive post Master Tax Accounting & Reporting aan de Nyenrode Business Universiteit;
  • Mastercourse Tax Assurance aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg;
  • Een opleiding die voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Reglement Erkenning Opleidingen en erkend is door de Stichting.

Vakblad Tax Assurance

 1. Kan ik alleen een abonnement nemen op het Vakblad Tax Assurance?

  Ja, dat kan. U kunt zich hiervoor aanmelden op deze website: klik hier.

 2. Wat mag ik verwachten van het Vakblad Tax Assurance?

  Het Vakblad houdt alle nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van tax assurance voor u bij. U bent hiermee volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken op dit terrein. Naast de hoofdartikelen biedt het Vakblad ook ruimte voor opinie en gezichtspunten via columns, interviews e.d.

 3. Wat kost een abonnement op het Vakblad Tax Assurance?

  Een abonnement kost € 97,50 (excl. btw) per jaar. U ontvangt hiervoor twee nummers van het Vakblad per jaar, met een gemiddelde omvang van 60 pagina’s.

 4. Hoe kan ik mijn abonnement op het Vakblad Tax Assurance opzeggen?

  Het abonnement wordt zonder bericht na een jaar automatisch verlengd. U kunt uw abonnement tot uiterlijk 3 maanden vóór het verlopen van uw bestaande abonnement opzeggen. U kunt uw opzegging sturen naar:

  Domus Editoria
  t.a.v. Klantenservice Vakblad Tax Assurance
  Postbus 545
  3990 GH Houten

Accreditatie

 1. Is het Vakblad Tax Assurance geaccrediteerd?

  Ja, de Stichting RTAP heeft het Vakblad Tax Assurance geaccrediteerd met 8 PE-punten per aflevering. U kunt jaarlijks 16 PE-punten behalen als u de online eindtoets met goed gevolg aflegt. Dit houdt in dat u minimaal 70% van de toetsvragen juist beantwoordt. U maakt een keuze uit vier van de zes hoofdartikelen die zijn voorzien van een kennistoets. U kunt twee maal herkansen.

 2. Hoe worden de door mij behaalde PE-punten aan het register RTAP doorgegeven?

  U kunt uw behaalde PE-punten doorgeven aan het secretariaat (secretariaat@taxassurance.nl). De via de online test behaalde punten worden automatisch geregistreerd.

 3. Waar vind ik een overzicht van de door mij behaalde PE-punten?

  U vindt in uw persoonlijk dossier een overzicht van de door u behaalde PE-punten.

Kennistoetsen

 1. Wanneer heb ik een kennistoets met goed gevolg afgelegd?

  Als u minimaal 70% van de toetsvragen juist beantwoordt, slaagt u voor de eindtoets. U maakt een keuze uit vier van de zes hoofdartikelen die zijn voorzien van een kennistoets. U kunt twee maal herkansen. U kunt jaarlijks 16 PE-punten behalen als u de online eindtoets met goed gevolg aflegt.

 2. Ik heb de toets goed afgerond, waar zie ik mijn behaalde punten?

  Uw eindtoetsresultaten worden automatisch via de website geregistreerd en zichtbaar in uw persoonlijk nascholingsoverzicht.

 3. Ik ben tussentijds gestopt met mijn kennistoets. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

  Ja, dit is mogelijk. U kunt per onderdeel (vragenreeks) de toets afronden en op een ander tijdstip met het volgende onderdeel verder gaan.

 4. Het lukte mij in eerste instantie niet om 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

  Ja, dat kan. U hebt recht op twee herkansingen. In totaal hebt u dus 3 pogingen om te slagen voor de eindtoets.

 5. Binnen welke termijn moet ik een kennistoets afleggen?

  De eindtoetsen van het Vakblad zijn geaccrediteerd tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.

 6. Ik heb mij recentelijk opgegeven als abonnee, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

  Dat kan, als u met terugwerkende kracht abonnee wordt. U krijgt dan de nummers van het Vakblad van de lopende jaargang die u nog niet heeft ontvangen toegestuurd (indien voorradig). Wilt u eerdere nummers ontvangen? Stuur dan een mail aan secretariaat@taxassurance.nl.

 7. Ik ben Tax Assurance Provider SME. Krijg ik binnen de kennistoets ook vragen over tax accounting?

  Nee, als Tax Assurance Provider SME krijgt u geen vragen over tax accounting.

Opleiding / permanente educatie

 1. Welke basisopleiding moet ik hebben gevolgd om mij te kunnen aanmelden bij het register RTAP?

  U dient een van de volgende opleidingen te hebben gevolgd om u te kunnen aanmelden bij het register RTAP:

  • Executive post Master Tax Assurance aan de Nyenrode Business Universiteit;
  • Executive post Master Tax Accounting & Reporting aan de Nyenrode Business Universiteit;
  • Mastercourse Tax Assurance aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg;
  • Een opleiding die voldoet aan de eisen zoals omschreven in het Reglement Erkenning Opleidingen en erkend is door de Stichting.
 2. Waar kan ik deze basisopleiding volgen?

  U kunt de basisopleiding volgen aan Nyenrode Business Universiteit en aan de Universiteit van Tilburg.

 3. Wat zijn de kosten van de basisopleiding?

  1. Executive post Master Tax Assurance aan de Nyenrode Business Universiteit.
   Prijs: € 11.995 (exclusief btw) inclusief literatuur en alle accomodatiekosten zoals overnachtingen, lunches, diners en dergelijke.
  2. Executive post Master Tax Accounting & Reporting aan de Nyenrode Business Universiteit.
   Prijs: € 5.895 (exclusief btw) inclusief literatuur en alle accomodatiekosten zoals overnachtingen, lunches, diners en dergelijke.
  3. Mastercourse Tax Assurance aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg.
   Prijs: Aan het profiel Tax Assurance zijn voor studenten van de UvT geen extra kosten verbonden. De keuzevakken TA 1 en TA 2 kunnen ook als contractstudent worden gevolgd en kosten dan € 1.102 euro per vak.
 4. Kan ik Tax Assurance Provider SME worden?

  Ja, u kunt Tax Assurance Provider SME worden. De RTAP SME richt zich op middelgrote organisaties. Daarvoor is specifieke beoordeling en kennis van tax accounting en tax reporting van minder belang (veelal nationaal georiënteerd). Daarom hoeft iemand die RTAP SME wil worden niet aan de eisen voor een master Tax Accounting & Reporting te voldoen. Keerzijde is dat een RTAP SME niet gerechtigd is om tax assurance te verlenen bij zeer grote organisaties. Voor een definitie van SME zie de reglementen.

 5. Ik ben Geregitreerd Tax Assurance Provider. Hoeveel PE-punten moet ik per jaar behalen?

  U dient als geregistreerd Tax Assurance Provider jaarlijks 40 PE-punten te behalen.

 6. Ik ben geassocieerd Tax Assurance Provider. Hoeveel PE-punten moet ik per jaar behalen?

  U dient als geassocieerd Tax Assurance Provider jaarlijks 40 PE-punten te behalen.

 7. Ik ben Aspirant Tax Assurance Provider. Hoeveel PE-punten moet ik per jaar behalen?

  Als aspirant Tax Assurance Provider heeft u geen PE-verplichting.

Nascholingsbijeenkomsten

 1. Wanneer zijn de nascholingsbijeenkomsten?

  Doorgaans organiseert de Stichting RTAP twee verplichte nascholingsbijeenkomsten. De data kunt u vinden in de agenda van de website www.taxassurance.nl.

 2. Hoe meld ik mij aan voor het volgen van nascholingsbijeenkomsten?

  U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van de Stichting RTAP: secretariaat@taxassurance.nl.

 3. Kan ik als niet-lid toch nascholingsbijeenkomsten volgen?

  Ja, dat kan, maar alleen als er voldoende plaats is en tegen een afwijkend tarief.

Verklaring omtrent het Gedrag

 1. Heb ik om toegelaten te worden tot het register RTAP een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) nodig?

  Ja, hiervoor heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

 2. Hoe vraag ik een Verklaring omtrent het Gedrag aan?

  U kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag als volgt aanvragen:

  Download het formulier op http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/index.aspx

  U kunt het ingevulde aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij inlevering van het formulier dient u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. De gegevens van uw inschrijfformulier worden door de gemeente overgenomen en worden vervolgens automatisch aangevuld met gegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en stuurt alles door naar het COVOG van de Dienst Justis. Het COVOG geeft de verklaring af namens de Minister van Veiligheid en Justitie. U krijgt uw VOG binnen op uw postadres.

 3. Ik beschik al over een Verklaring omtrent het Gedrag. Is deze nog geldig?

  De VOG heeft geen vaste geldigheidsduur. Vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag. Wanneer u van baan verandert, is het mogelijk dat uw werkgever verzoekt een nieuwe aanvraag te doen. Het is ook mogelijk dat u om de zoveel jaar een nieuwe VOG moet tonen.
  U kunt geen kopie van een VOG aanvragen. Het COVOG verstrekt alleen een kopie als de VOG niet is aangekomen (dus kwijtgeraakt is in de post). Het is niet verboden zelf een VOG te kopiëren. Als u een kopie van uw VOG wil inleveren, vraag dan aan diegene die de VOG wil hebben of die een kopie accepteert. Wellicht kunt u het origineel laten zien en een kopie inleveren.

 4. Wat moet ik doen als ik mijn Verklaring omtrent het Gedrag heb ontvangen?

  U kunt het per e-mail sturen aan het secretariaat (secretariaat@taxassurance.nl) of per post sturen naar onderstaand adres:

  Secretariaat RTAP
  t.a.v. Maura Welling
  Straatweg 25
  3621 BG Breukelen
  Nederland

 5. De Verklaring omtrent het Gedrag is niet aan mij verleend. Kan ik dan toch in het register RTAP opgenomen worden?

  Voorlopig wel, maar een verklaring is een noodzakelijke voorwaarde voor definitieve inschrijving.

Overig

 1. Wat houdt het meldpunt horizontaal toezicht in?

  Stichting RTAP krijgt regelmatig vragen uit en over de praktijk van horizontaal toezicht. Via dit meldpunt kunt u (strikt vertrouwelijk) ervaringen delen, maar u kunt hier ook terecht voor vragen en antwoorden over horizontaal en/of aangepast toezicht. Het meldpunt is te bereiken via het volgende e-mailadres: secretariaat@taxassurance.nl.

 2. Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

  U kunt uw adreswijziging in uw persoonlijk profiel wijzigen. U kunt het ook per post sturen aan:

  Secretariaat RTAP
  t.a.v. Maura Welling
  Straatweg 25
  3621 BG Breukelen
  Nederland

  of via e-mail: secretariaat@taxassurance.nl

 3. Mijn vraag staat er niet bij, wat te doen?

  Als uw vraag er niet bij staat, stuur dan een e-mail naar secretariaat@taxassurance.nl

Zoekt u een Tax Assurance Provider?

Een gecertificeerde Tax Assurance Provider is bij uitstek geschikt om een onafhankelijk oordeel te vellen over de mate waarin uw bedrijf fiscaal ‘in control’ is, zodat  de Belastingdienst zijn toezicht hier op kan aanpassen.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria